Bộ câu hỏi số 05

II. Phần 2: Thiết kế và trình chiếu điện tử (Microsoft PowerPoint 2007 hoặc 2010).  

Yêu cầu:

Tạo bài trình chiếu gồm 7 slide được đánh số trang và tên tác giả là nội dung trong phần Footer, lưu tệp với tên: Bai2.pptx((D:\SBD_Ten HV\Bai2.pptx)

Soạn thảo bài trình chiếu giới thiệu về “Các con vật nuôi trong gia đình” trong 6 Slide. Tạo hiệu ứng chuyển trang khác nhau (Slide Transitions). Nội dung các ý trong mỗi slide được tạo hiệu ứng.

Nội dung:

ü  Slide 1: Tạo tiêu đề, tên tiêu đề là: Các con vật nuôi trong gia đình, viết bằng chữ nghệ thuật, phía dưới có đề nội dung họ và tên người giới thiệu

ü  Slide 2: Khái quát về nội dung “Con vật trong gia đình tôi”sẽ trình bày trong bài trình chiếu(Con chó, Con mèo, Con trâu/ Bò, Con chim/Con gà). Mỗi ý có hình ảnh một con vật kèm tên phía dưới. Tạo liên kết từ hình ảnh của mỗi con vật đến slide chứa nội dung về con vật đó.(Có thể tạo thêm hiệu ứng biến mất cho các hình ảnh khi liên kết từ slide giới thiệu các con vật quay về slide khái quát)

ü  Slide 3, 4, 5, 6: Giới thiệu ngắn gọn(3-6 ý) về đặc điểm chung của từng con vật nuôi. Chèn hình ảnh hoặc video minh họa. Chèn thêm nút liên kết quay về slide 2 từ các slide của các con vật

ü  Slide 7: Kết thúc với nội dung “Tôi rất yêu các con vật nuôi trong gia đình tôi!” viết bằng chữ nghệ thuật, và dùng công cụ vẽ trong PowerPoint để vẽ một hình mặt cười.

*Yêu cầu kỹ thuật: Đảm bảo an toàn dữ liệu, thiết bị và người.