Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô được thành lập theo quyết định số 7504/QĐ-UB ngày 04/11/2002 của UBND thành phố Hà Nội. Trường được thành lập nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết về đào tạo, bồi dưỡng nguồn lao động kỹ thuật cho địa phương, và đặc biệt là cho các khu công nghiệp, dịch vụ đang phát triển nhanh, đa dạng trên địa bàn các vùng lân cận thành phố Hà Nội. Nhờ việc đảm bảo chất lượng dạy và học, qua hơn 10 khóa đào tạo đã tốt nghiệp ra trường, phần lớn sinh viên của trường đã có việc làm ổn định. Đồng thời, bằng trung cấp chuyên nghiệp đã trở thành nền tảng quan trọng để một số sinh viên tiếp tục tham gia các chương trình học liên thông lên Cao đẳng, Đại học.

Địa điểm của trường:

Ngoài các cơ sở, VP tuyển sinh đặt tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, Trường TC Công nghệ và Quản trị Đông Đô có hai cơ sở đào tạo chính:

+ Trụ sở chính đặt tại Nam Hồng – Đông Anh – Hà Nội (Trụ sở chính thuộc quản lý của chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm hiệu trưởng nhà trường – thầy Trương Văn Diện)

+ Cơ sở 2 đặt tại số  6 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội (Thuộc quản lý của thầy Phó hiệu trưởng nhà trường – thầy Hoàng Đỗ Thanh Tùng)

- Đặc điểm tuyển sinh, đào tạo của hai cơ sở

            Về cơ sở chính thuộc quản lý của thầy chủ tịch hội đồng quản trị: Với đội ngũ cán bộ tuyển sinh trẻ, năng động nên phương châm tuyển sinh của cơ sở chính là huy động nguồn lực và kinh nghiệm một cách tối đa. Cơ sở kết hợp tuyển sinh trên mạng và đặt văn phòng tuyển sinh tại nhiều địa phương để tạo điều kiện cho người học không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được với chương trình học tập phù hợp với nhu cầu bản thân. Hiện tại nhà trường đã đặt địa điểm tuyển sinh ở các địa điểm (ngoài các địa điểm đặt tại Hà Nội): Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Nha Trang, Đăk Nông, Lạng Sơn, Bắc Ninh…

            Về cơ sở 2 thuộc quản lý của thầy phó hiệu trưởng nhà trường: Cán bộ tuyển sinh chủ yếu làm công tác tuyển sinh trên mạng và báo học viên về văn phòng tuyển sinh tại cơ sở đã đăng ký với nhà trường tại Hà Nội