CHỌN NGÀNH / NGHỀ ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY!!!

                                          BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH

Khoa giáo dục thể chất

1. Facebook: https://www.facebook.com/thong.trantrung.94

2. Web Tuyển sinh: http://trungcapdongdo.com

3. Email hỗ trợ: thongttdongdo@gmail.com

 4. Điện thoại: (024).66.812.438 - 0383.272.139 (Thầy Thông)