Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô khai giảng các lớp chứng chỉ ngắn hạn:

 

Thông báo khai giảng các lớp chứng chỉ ngắn hạn:
- chứng chỉ ngắn hạn nấu ăn
- chứng chỉ ngắn hạn thư viện - thiết bị trường học
- chứng chỉ ngắn hạn thư viện
- chứng chỉ ngắn hạn thiết bị trường học
- chứng chỉ ngắn hạn tin học
- chứng chỉ ngắn hạn ứng dụng
- chứng chỉ ngắn hạn tin học văn phòng
- chứng chỉ ngắn hạn văn thư lưu trữ
- chứng chỉ ngắn hạn văn thư
- chứng chỉ ngắn hạn lưu trữ
- chứng chỉ ngắn hạn hành chính văn thư
- chứng chỉ ngăn hạn kế toán hành chính sự nghiệp
- chứng chỉ ngắn hạn kế toán doanh nghiệp
- chứng chỉ ngắn hạn kế toán tổng hợp
- chứng chỉ ngắn hạn hướng dẫn du lịch
- chứng chỉ ngắn hạn quản lý và kinh doanh khách sạn
- chứng chỉ ngắn hạn tài chính
- chứng chỉ ngắn hạn pháp luật kinh doanh
- chứng chỉ ngắn hạn pháp luật lao động
Liên hệ: Phòng đào tạo: 046.29.26.553 - 0977.209.294 - website: trungcapdongdo.com