Góc sinh viên

Góc sinh viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 6

Ngày đăng: 16/08/2021 04:39:PM
Bộ câu hỏi số 6: Thực hiện tạo 1 thư mục với…
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 5 PHẦN II

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 5 PHẦN II

Ngày đăng: 16/08/2021 04:36:PM
Bộ câu hỏi số 05 II. Phần 2: Thiết kế và trình chiếu điện tử (Microsoft PowerPoint 2007 hoặc 2010).
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 5 PHẦN I

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 5 PHẦN I

Ngày đăng: 16/08/2021 04:33:PM
Bộ câu hỏi số 5: Thực hiện tạo 1 thư mục với tên mình trong…
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 4

Ngày đăng: 16/08/2021 04:26:PM
Bộ câu hỏi số 4: I. Phần 1: Hệ soạn…
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 3

Ngày đăng: 16/08/2021 04:25:PM
Bộ câu hỏi số 3: Thực hiện tạo 1 thư mục với tên mình…
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 2

Ngày đăng: 16/08/2021 04:23:PM
Bộ câu hỏi số 2: Thực hiện tạo 1 thư mục với tên mình trong…
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH TIN HỌC BỘ CÂU HỎI SỐ 1

Ngày đăng: 16/08/2021 04:21:PM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN THỰC HÀNH - NGÀNH TIN HỌC  
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH TIN HỌC CÂU 16 ĐẾN 20

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH TIN HỌC CÂU 16 ĐẾN 20

Ngày đăng: 16/08/2021 04:15:PM
Câu 16: Các loại cáp truyền tín hiệu phổ biến hiện nay trên máy tính ·
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH TIN HỌC CÂU 11 ĐẾN 15

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH TIN HỌC CÂU 11 ĐẾN 15

Ngày đăng: 16/08/2021 04:14:PM
Câu 11: Các thiết bị mạng thông dụng hiện nay:  Bridge, Switch, Router, Hub, Repeater và Gateway
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH TIN HỌC CÂU 6 ĐẾN 10

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH TIN HỌC CÂU 6 ĐẾN 10

Ngày đăng: 16/08/2021 04:13:PM
Câu 6: ·      Quá trình hoạt động của máy…