Góc sinh viên

Góc sinh viên

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH TIN HỌC CÂU 1 ĐẾN 5

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH TIN HỌC CÂU 1 ĐẾN 5

Ngày đăng: 16/08/2021 04:11:PM
HƯỚNG DẪN   Câu 1: Phân loại mạng theo mô hình: Gồm 2 mô hình
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH TIN HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH TIN HỌC

Ngày đăng: 16/08/2021 04:10:PM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT - NGÀNH TIN HỌC   Câu 1:  Phân loại mạng máy tính theo mô hình mạng và trình bày đặc điểm của từng mô hình mạng?
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 13

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 13

Ngày đăng: 16/08/2021 04:07:PM
Câu 13:  Anh (chị) hãy trình bày số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học tại nơi mình đang công tác?
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 10 ĐẾN 12

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 10 ĐẾN 12

Ngày đăng: 16/08/2021 04:05:PM
Câu 10:   Sắp xếp: Lớp 000: Tin học, Thông tin và tác phẩm tổng quát 1.…
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 6 ĐẾN 9

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 6 ĐẾN 9

Ngày đăng: 16/08/2021 04:02:PM
Câu 6: Anh (chị) hãy kết nối máy quét hình (scaner) với máy tính. Cấu tạo và phương thức hoạt động của máy quét. Chỉ ra một số loại máy quét thông dụng có trên thị trường.
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 1 ĐẾN 5

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 1 ĐẾN 5

Ngày đăng: 16/08/2021 04:00:PM
HƯỚNG DẪN   Câu 1: Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc chế tạo nam châm vĩnh cửu. Để chế tạo nam châm vĩnh cửu cần những dụng cụ gì? Thực hiện các bước để chế tạo nam châm vĩnh cửu.
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

Ngày đăng: 16/08/2021 03:58:PM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN THỰC HÀNH  NGÀNH THƯ VIỆN - TBTH   Câu 1 : Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc chế…
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 10 ĐẾN 13

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 10 ĐẾN 13

Ngày đăng: 16/08/2021 03:55:PM
Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày khái niệm và tác dụng của mục lục phân loại. Khái niệm: ...........................................................................................
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 6 ĐẾN 9

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 6 ĐẾN 9

Ngày đăng: 16/08/2021 03:53:PM
Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày nghiệp vụ quản lý của viên chức làm công tác TBDH tại các cơ sở giáo dục. Các nguyên tắc quản lý sử dụng đồ dùng dạy học như thế nào?
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 1 ĐẾN 5

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CÂU 1 ĐẾN 5

Ngày đăng: 16/08/2021 03:51:PM
HƯỚNG DẪN     Câu 1:  Anh (chị) hãy trình bày kỹ thuật sử dụng, bảo quản dụng cụ, hóa chất trong các cơ sở giáo dục.