Góc sinh viên

Góc sinh viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

Ngày đăng: 16/08/2021 03:50:PM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH THƯ VIỆN - TBTH   Câu 1 : Anh (chị) hãy trình bày kỹ thuật sử dụng, bảo quản dụng cụ, hóa chất trong các cơ…
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH PHÁP LUẬT CÂU 15 ĐẾN 21

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH PHÁP LUẬT CÂU 15 ĐẾN 21

Ngày đăng: 16/08/2021 12:11:PM
Câu 15: Phân biệt quan hệ nhân thân không gắn với tài sản với quan hệ nhân thân gắn với tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH PHÁP LUẬT CÂU 8 ĐẾN 14

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH PHÁP LUẬT CÂU 8 ĐẾN 14

Ngày đăng: 16/08/2021 12:09:PM
Câu 8: Những nhận định sau đúng hay sai? Giải thích a.       Con có thể là người giám hộ cho cha…
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH PHÁP LUẬT CÂU 1 ĐẾN 7

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH PHÁP LUẬT CÂU 1 ĐẾN 7

Ngày đăng: 16/08/2021 12:06:PM
HƯỚNG DẪN Câu 1: Nêu và phân tích các sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự. Mỗi căn cứ cho ví dụ cụ thể
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH PHÁP LUẬT

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH PHÁP LUẬT

Ngày đăng: 16/08/2021 12:03:PM
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN THỰC HÀNH - NGÀNH PHÁP LUẬT   Câu 1:Nêu và phân tích các sự kiện pháp…
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH PHÁP LUẬT CÂU 15 ĐẾN 21

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH PHÁP LUẬT CÂU 15 ĐẾN 21

Ngày đăng: 16/08/2021 11:59:AM
Câu 15: Vi phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật? Trả lời:
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH PHÁP LUẬT CÂU 1 ĐẾN 14

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH PHÁP LUẬT CÂU 1 ĐẾN 14

Ngày đăng: 16/08/2021 11:57:AM
HƯỚNG DẪN   Câu 1: Vì sao pháp luật mang tính giai cấp và xã hội? Phân…
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH PHÁP LUẬT

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH PHÁP LUẬT

Ngày đăng: 16/08/2021 11:54:AM
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LÝ THUYẾT - NGÀNH PHÁP LUẬT   Câu 1: Vì sao pháp luật mang tính…
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH KẾ TOÁN CÂU 5,6,7,8,9,10

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH KẾ TOÁN CÂU 5,6,7,8,9,10

Ngày đăng: 16/08/2021 11:47:AM
Câu 5: 1 .  Kết cầu TK 334: 1 -  Bên Nợ: - ………………………………………..                   - …………………………………. - Bên Có: - …………………………….  - Số dư Có: - ……………………………….
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH KẾ TOÁN CÂU 1,2,3,4

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH KẾ TOÁN CÂU 1,2,3,4

Ngày đăng: 16/08/2021 11:43:AM
  HƯỚNG DẪN Câu 1 : 1 - Nội dung: Phản ánh tình hình tăng giảm và số hiện có về các khoản tiền gửi của doanh nghiệp. …