Góc sinh viên

Góc sinh viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH KẾ TOÁN

Ngày đăng: 16/08/2021 11:35:AM
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LÝ THUYẾT – NGÀNH KẾ TOÁN Câu 1 : 1. Anh(chị) hãy trình bày nội dung và kết cấu của tài khoản 112? 2. Anh (chị) hãy trình bày cách…
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH KẾ TOÁN CÂU 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH KẾ TOÁN CÂU 6

Ngày đăng: 16/08/2021 11:29:AM
Câu hỏi số 6: Công ty bê tông và xây dựng Vĩnh Tuy, sản xuất 2 loại sản…
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH KẾ TOÁN CÂU 1,2,3,4,5

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH KẾ TOÁN CÂU 1,2,3,4,5

Ngày đăng: 16/08/2021 11:27:AM
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN THỰC HÀNH – NGÀNH KẾ TOÁN Câu hỏi số 1:
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ CÂU 15,16

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ CÂU 15,16

Ngày đăng: 16/08/2021 11:06:AM
Câu 15: Khái niệm: ........................ * Về chính trị: ................................. * Về kinh tế: + Tài liệu lưu trữ hình thành trong lĩnh vực xây dựng cơ bản dùng để nghiên cứu khôi phục, sửa chữa các công trình…
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ CÂU 12,13,14

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ CÂU 12,13,14

Ngày đăng: 16/08/2021 11:04:AM
Bước 1: Kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày VB; ghi số, ngày tháng…
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ CÂU 9,10,11

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ CÂU 9,10,11

Ngày đăng: 16/08/2021 11:00:AM
Câu 9 : Anh/Chị hãy nêu khái niệm con dấu. Trình bày các quy định về quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu trong công tác văn thư. Trả lời:
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ CÂU 5,6,7,8

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ CÂU 5,6,7,8

Ngày đăng: 16/08/2021 10:57:AM
Câu 5 : Anh/ Chị hãy nêu khái niệm văn bản (dưới góc độ hành chính học). Trình bày quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính. 1.…
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ CÂU 1,2,3,4

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ CÂU 1,2,3,4

Ngày đăng: 16/08/2021 10:53:AM
Câu 1 Anh/ Chị hãy nêu khái niệm công tác văn thư. Trình bày trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và văn thư chuyên trách trong việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác văn thư.
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ

Ngày đăng: 16/08/2021 10:51:AM
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ – LƯU TRỮ   Câu 1 :
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 13,14,15

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 13,14,15

Ngày đăng: 16/08/2021 10:47:AM
Câu 13: Lập các hồ sơ nguyên tắc sau: 1.      Hồ…