Góc sinh viên

Góc sinh viên

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 11,12

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 11,12

Ngày đăng: 16/08/2021 10:45:AM
Câu 11: 1. Tiêu đề hồ sơ: Hồ sơ nguyên tắc về Công tác văn thư                                    2. Lập mục lục văn bản trong hồ sơ  (theo mẫu )với các văn bản theo thứ tự:                                              -
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 9,10

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 9,10

Ngày đăng: 16/08/2021 10:41:AM
Câu 9 : Anh/Chị hãy vẽ sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản theo quy định trong phụ lục Thông tư 01/2011/TT-BNV ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2011…
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 7,8

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 7,8

Ngày đăng: 16/08/2021 10:39:AM
Câu 7: Lậpsổ đăng ký văn bản đi:
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 5,6

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 5,6

Ngày đăng: 15/08/2021 11:52:PM
Câu 5: Lậpsổ đăng ký văn bản đi:
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 3,4

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 3,4

Ngày đăng: 15/08/2021 11:49:PM
Câu 3  Lậpsổ đăng ký văn bản đi:
ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 1,2

ÔN TẬP THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ CÂU 1,2

Ngày đăng: 15/08/2021 11:42:PM
HƯỚNG DẪN Câu 1 : Lậpsổ đăng ký văn…
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

Ngày đăng: 15/08/2021 11:12:PM
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH - NGÀNH VĂN THƯ   Câu 1: Là văn thư của trường THCS
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VTHC CÂU 9,10,11,12,13

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VTHC CÂU 9,10,11,12,13

Ngày đăng: 15/08/2021 11:04:PM
Câu 9: Anh/ Chị hãy nêu khái niệm quy phạm pháp luật hành chính. Trình bày các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính và mối quan hệ của nó. Cho ví dụ minh họa.
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH CÂU 5,6,7,8

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH CÂU 5,6,7,8

Ngày đăng: 15/08/2021 11:02:PM
Câu 5: Anh/chị hãy trình bàycác phương pháp quản lý hành chính nhà nước. Trong các…
ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH CÂU 1,2,3,4

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH CÂU 1,2,3,4

Ngày đăng: 15/08/2021 11:00:PM
Hướng dẫn TRẢ LỜI   Câu 1 :Anh/ Chị…