Câu hỏi số 6:

Công ty bê tông và xây dựng Vĩnh Tuy, sản xuất 2 loại sản phẩm chủ yếu là: Bê tông, Panel. Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá xuất kho vật tư, thành phẩm theo phương pháp bình quân cả kỳ.

-          Tên công ty: Công ty bê tông và xây dựng Vĩnh Tuy

-          Địa chỉ: Số 6 – Minh Khai – Hà Nội, ĐT: 043 87 66 708

-          MST: 0101310596, Số TK: 1000002130000054 Tại Ngân hàng Công thương quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

  1. Đầu tháng 11/2018 có số dư đầu kỳ của một số tài khoản như sau (ĐVT: đồng Việt nam)
  1. TK112: 754.685.300
  2. TK 152 – Nguyên vật liệu:

 

TT

Tên nguyên vật liệu

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Xi măng

Kg

20.000

1.000

20.000.000

2

Thép Fi 6

Kg

2.000

15.000

30.000.000

3

Sỏi

M3

180

1.000.000

180.000.000

4

Vật liệu khác

Kg

4.000

6.500

26.000.000

  1. TK155 - Thành phẩm:

TT

Tên thành phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Bê tông

M3

500

1.076.000

538.000.000

2

Panel

M3

400

1.558.750

623.500.000

  1. Trích một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:

1, Ngày 5: Nhập kho 5.000 kg xi măng, giá chưa thuế 1200 đ/kg, 2.000 kg thép Fi 6, giá chưa VAT: 15.500 đ/kg, 100 m3 Sỏi, giá chưa VAT: 1.000.000 đ/m3, VAT 10% của Công ty vật tư xây dựng Hồng Hà đã thanh toán bằng TGNH theo UNC số 68. (Công ty vật tư xây dựng Hồng Hà: 156 – La Thành – Hà Nội, MST: 0101023568; TK ngân hàng: 21200000124215, tại Ngân hàng Công thương quận Ba Đình – Hà Nội, Hoá đơn số: 0068135, Seri AB/18H)

2, Ngày 10: Xuất kho để sản xuất bê tông và Panel:

- 5.000 kg Xi măng trong đó: SX Bê tông 3000, SX Panel 2000,

- 2.000 kg thép Fi6 trong đó: SX Bê tông 1200 kg, SX Panel 800kg,

- 200 m3 sỏi trong đó: 120 m3 SX Bê tông, 80 m3 SX Panel

  và 1000 kg vật liệu khác phục vụ cho sản xuất ở phân xưởng.

3, Ngày 15: Sản xuất hoàn thành nhập kho: 150 m3 Bê tông x  1.050.000đ/m3, 150 m3 Panel x 1.600.000 đ/m3.

4, Ngày 25: Xuất kho bán cho Công ty Nam Phong: 500 m3 Bêtông giá chưa VAT 1.500.000 đ/m3, 200 m3  Panel giá bán chưa VAT 1.650.000 đ/m3, VAT 10%. Tất cả đã thu bằng TGNH, đã nhận được GBC. (Công ty Nam Phong: 227 - Đường Giải Phóng – Hà Nội; MST 0102368546, TK: 1110000025434221 tại Ngân hàng NN&PTNT quận Hoàng Mai – Hà Nội; HĐGTGT số 0000346, Seri AB/18V)

Yêu cầu:

1, Lập các chứng từ gốc liên quan đến tình hình trên?

2, Ghi sổ chi tiết nguyên vật liệu: Vật liệu xi măng?

3, Ghi sổ TGNH?

4, Ghi Sổ Nhật ký chung?

5, Ghi sổ cái tài khoản 152