ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT - NGÀNH TIN HỌC

 

Câu 1:  Phân loại mạng máy tính theo mô hình mạng và trình bày đặc điểm của từng mô hình mạng?

Câu 2: Trình bày các tùy chọn hiệu ứng nâng cao (Effect options...) và ý nghĩa các thành phần trong Power Point 2010.

Câu 3: Trình bày các chức năng chính của Hệ điều hành? Khi máy tính làm việc hệ điều hành được nạp vào loại bộ nhớ nào?

Câu 4: Hãy cho biết các nguyên nhân cơ bản và cách khắc phục khi bật máy tính nhưng máy tính không hoạt động được?

 

Câu 5: Trình bày chức năng của các thành phần trong nhóm Setting tại hộp thoại Print trong Power Point 2010?

Câu 6: Giải thích quá trình hoạt động của máy tính từ lúc bắt đầu bật nguồn đến khi nạp xong hệ điều hành để giao tiếp với người sử dụng? ROM và RAM đóng vai trò gì trong quá trình này?

Câu 7: Mô tả các kiểu kết nối máy tính trong mạng có dây, trình bày ưu và nhược điểm của từng kiểu kết nối?

Câu 8: Trình bày các trường hợp máy tính không kết nối được máy chiếu và cách khắc phục?

 

Câu 9: Trình bày các trường hợp máy tính bị treo và cách khắc phục?

Câu 10: Trình bày các cách để người sử dụng giao tiếp với hệ điều hành?

Ưu điểm và nhược điểm của từng cách? Thông thường hệ điều hành thường được cài đặt ở phân vùng ổ nào trên máy tính? Tối đa có thể có bao nhiêu phân vùng cùng loại như vậy trong máy tính?

Câu 11: Trình bày các thiết bị mạng thông dụng và chức năng của chúng?

Câu 12: Trình bày một số phiên bản hệ điều hành thông dụng trên máy tính cùng với năm ra đời. (Tối thiểu 10 phiên bản của 3 hãng sản xuất khác nhau)

 

Câu 13: Trình bày ý nghĩa của các nút vẽ liên kết nhóm Action Buttons trong Power Point 2010?

Câu 14:  Trình bày đặc điểm và cách lây lan của một số loại virus máy tính phổ biến cách nhận biết ?

Câu 15: Trình bày các cách để mở một chương trình ứng dụng được cài đặt trong máy tính.

Câu 16: Trình bày các loại cáp truyền tín hiệu phổ biến hiện nay trên máy tính và đặc điểm của chúng?

 

Câu 17:  Trình bày các cách xóa tệp và thư mục trong hệ điều hành Windows? Trình bày thao tác sử dụng một ảnh hoặc một text box bất kỳ có sẵn để tạo một liên kết đến slide chứa nội dung tương ứng trong Power Point 2010?

Câu 18: Trình bày một số đặc điểm của IPv4 và IPv6?

Câu 19: Trình bày một số nguyên tắc bảo vệ máy tính và thông tin cá nhân trên mạng INTERNET?

Câu 20: Triển khai lắp mạng Internet cho một phòng máy tính của một cơ quan hãy chọn cách bố trí mô hình mạng, kiểu kết nối cho phù hợp. Giải thích lý do lựa chọn?