ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THỰC HÀNH - NGÀNH VĂN THƯ

 

Câu 1: Là văn thư của trường THCS Ban Mai, anh/chị hãy đăng ký các văn bản do Hiệu trưởng Lê Hoàng Long ký (Lưu: Văn thư) vào Sổ đăng ký văn bản đi:

1. Quyết định số 04/QĐ-THCS ngày 08/01/2018 của Trường THCS Ban Mai, về việc thành lập ban chỉ đạo duy trì trường chuẩn quốc gia Năm học 2017-2018, nơi nhận: UBND Quận LB.

2. Công văn số 05/THCS-VP ngày 11/01/2018 của Trường THCS Ban Mai về việc thực hiện chính sách tinh giảm biên chế giai đoạn 2018-2024, nơi nhận: UBND Quận LB

3. Quyết định số 01/QĐ-THCS ngày 04/01/2018 của Trường THCS Ban Mai, về việc phân công nhiệm vụ hướng dẫn giáo viên tập sự, người nhận: Nguyễn Văn L.

4. Quyết định số 02/QĐ-THCS ngày 05/01/2018 của Trường THCS Ban Mai, về việc phân công nhiệm vụ hướng dẫn giáo viên tập sự, người nhận: Nguyễn Văn H.

5. Công văn số 03/THCS-VP ngày 07/01/2018 của Trường THCS Ban Mai, về việc phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo quận LB năm 2018, nơi nhận: UBND Quận LB

Câu 2: Hãy soạn thảo văn bản dựa trên những dữ kiện dưới đây:

Anh/Chị hãy đại diện cho Phòng Vật tư Công ty xây dựng Tây Đô có trụ sở tại quận Hà Đông soạn thảo công văn số 243 gửi Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Hà Nội về việc đăng ký tháo dỡ nhà và mua tài sản thanh lý. Văn bản do ông Nguyễn Xuân Chinh, Phó giám đốc Công ty xây dựng Tây Đô ký ban hành ngày 02 tháng 05 năm 2014 và gửi tới các đơn vị trong công ty và Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Hà Nội. Công ty xây dựng Tây Đô được biết Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Hà Nội có kế hoạch tháo dỡ dãy nhà trong khuôn viên của cơ quan và bán thanh lý tài sản liên quan. Công ty chúng tôi có nguyện vọng đăng ký tháo dỡ nhà và mua tài sản thanh lý nêu trên. Nếu được Quý Sở chấp thuận, chúng tôi đảm bảo thực hiện tốt các cam kết trong hợp đồng và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Công ty xây dựng Tây Đô có đội ngũ nhân viên quản lý và công nhân dày dạn kinh nghiệm, nhiều uy tín trong lĩnh vực xây dựng và đã từng tham gia tháo dỡ, giải phóng mặt bằng nhiều công trình trên địa bàn như Khách sạn Sông Nhuệ, Công ty Tân Thịnh, Trường Chính trị Hà Tây và nhiều công trình khác. Công ty xây dựng Tây Đô được thành lập và hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 915/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 01/3/2002. Công ty chúng tôi rất mong được sự xem xét chấp thuận của Quý Sở và mong Quý Sở cho biết thời gian để hai bên cùng trao đổi cụ thể công việc và có sự thống nhất chung.

 

Câu 3: Là văn thư của Trường tiểu học Quan Hoa, anh/chị hãy đăng ký các văn bản do Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tâm ký (nơi nhận: UBND Quận CG, Lưu: Văn thư) vào Sổ đăng ký văn bản đi:

1. Quyết định số 40/QĐ-THQH ngày 05/9/2016 của Trường tiểu học Quan Hoa, về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Năm học 2016-2017.

2. Công văn số 41/THQH-VP ngày 06/9/2016 của Trường tiểu học Quan Hoa, về việc hỗ trợ kinh phí Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

3. Báo cáo số 43/BC-THQH  ngày 08/9/2016 của Trường tiểu học Quan Hoa, về tổ chức thực hiện “ Năm trật tự và văn minh đô thị” năm 2016 Ngành Giáo dục và Đào tạo.

4. Báo cáo số 44/BC-THQH ngày 09/9/2016 của Trường tiểu học Quan Hoa, về công tác Văn thư - Lưu trữ 6 tháng đầu năm 2016.

5. Quyết định số 42/QĐ-THQH ngày 07/9/2016 của Trường tiểu học Quan Hoa, về việc thành lập hội đồng kỉ luật năm học 2016-2017.

Câu 4 : Hãy soạn thảo văn bản dựa trên những dữ kiện dưới đây:

Căn cứ Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014; Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Anh/ chị hãy soạn thảo quyết định số 340 ngày 03 tháng 9 năm 2014 của UBND quận Tây Hồ về việc tuyển dụng và phân công công tác đối với Bà Nguyễn Phương Hoa, sinh ngày 25/6/1986, quê quán: Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội đã qua thi tuyển công chức, ngạch chuyên viên, mã số ngạch: 01 0003 về công tác tại Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ. Theo quy định của pháp luật Bà Nguyễn Phương Hoa được hưởng 85% mức lương khởi điểm của ngạch tuyển dụng. Quyết định do Ông Nguyễn Quang Minh, chủ tịch UBND quận Tây Hồ ký ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn bản được gửi đến các đơn vị trực thuộc có liên quan và Bà Nguyễn Phương Hoa.

Câu 5  Là văn thư của trường THCS Hoa Hồng, anh/chị hãy đăng ký các văn bản  do Hiệu trưởng Nguyễn Minh Hoa ký (Lưu: Văn thư) vào Sổ đăng ký văn bản đi:

1. Công văn số 66/THCS-VP ngày 12/05/2017 Trường THCS Hoa Hồng, về việc điều động đổi giáo viên làm nhiệm vụ coi thi vào 10 THPT, nơi nhận: UBND Quận HĐ.

2. Quyết định số 68/QĐ-THCS ngày 15/05/2017 của Trường THCS Hoa Hồng, về việc hưởng phụ cấp tổ phó đối với viên chức, nơi nhận: bộ phận kế toán.

3. Quyết định số 67/QĐ-THCS ngày 14/05/2017 của Trường THCS Hoa Hồng, về việc phân công nhiệm vụ hướng dẫn giáo viên tập sự, người nhận: Nguyễn Thị H.

4. Công văn số 69/THCS-VP ngày 15/05/2017 của Trường THCS Hoa Hồng, về việc cho phép tổ chức cho CBGV đi tham quan nghỉ mát, nơi nhận: tổ văn phòng.

5. Quyết định số 65/QĐ-THCS ngày 08/05/2017 của Trường THCS Hoa Hồng, về việc thưởng đột xuất cho giáo viên, nhân viên đạt xếp loại tốt trong đợt kiểm tra hành chính chuyên ngành, nơi nhận: Nguyễn Văn B.

Câu 6  Hãy soạn thảo văn bản dựa trên những dữ kiện dưới đây:

Anh/Chị hãy soạn thảo Thông báo số 278 ngày 20 tháng 4 năm 2018 của trường Đại học HB (cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo) có trụ sở tại Hà Nội về việc nghỉ Lễ Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động năm 2018 tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.

Thời gian nghỉ: Từ Thứ Bảy, ngày 28/4/2018 đến hết Thứ Ba, ngày 01/5/2018.

Sau thời gian nghỉ trên, tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên làm việc và học tập bình thường.

Văn bản do Ông Hoàng Minh T, Hiệu trưởng trường Đại học HB ban hành và có gửi tới Chủ tịch Hội đồng quản trị (để báo cáo); Các Phó Hiệu trưởng (để biết); Các Khoa, Phòng, Trung tâm và sinh viên (để thực hiện);

Trưởng các đơn vị bố trí cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nghỉ Lễ đúng quy định. Các lớp và cán bộ, giảng viên có lịch học và làm việc ngày Thứ Bảy (28/4/2018) và Chủ Nhật (29/4/2018) sẽ được bố trí vào tuần dự trữ.

                                                                           

Câu 7 Là văn thư của Trường tiểu học Lê Hồng Phong, anh/chị hãy đăng ký các VB do Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thủy ký (nơi nhận: UBND Quận , Lưu: Văn thư) vào Sổ đăng ký VB đi:

1. Báo cáo số 45/BC-THLHP ngày 09/9/2016 của Trường tiểu học Lê Hồng Phong, về công tác Văn thư - Lưu trữ 6 tháng đầu năm 2016.

2. Tờ trình số 48/TTr-THLHP ngày 12/9/2016 của Trường tiểu học Lê Hồng Phong, về việc đề nghị khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2016-2017. 

3. Công văn số 46/ THLHP-VP ngày 09/9/2016 của Trường tiểu học Lê Hồng Phong, về việc lập danh mục các khoản thu khác năm học 2016-2017.

4. Quyết định số 47/QĐ-THLHP ngày 12/9/2016 của Trường tiểu học Lê Hồng Phong, về việc thành lập hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2016-2017.

5. Tờ trình số 49/TTr-THLHP ngày 12/9/2016 của Trường tiểu học Lê Hồng Phong, về việc xin mở câu lạc bộ năng khiếu năm học 2016-2017.

Câu 8  Hãy soạn thảo văn bản dựa trên những dữ kiện dưới đây:

Thực hiện lời kêu gọi của Lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Thời gian vận động ủng hộ: Từ 23/3/2013 đến ngày 15/4/2013. Thực hiện công văn số 84/LĐLĐ-VP ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh về việc vận động ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiệt hại do động đất, sóng thần. Mức ủng hộ: mỗi người 1 ngày lương. Số tiền quyên góp được, các đơn vị gửi tới Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh- Số tài khoản 3713.2.1007103 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh (ghi rõ nội dung: ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiên tai), để chuyển tới Chính phủ và các gia đình ở Nhật Bản bị thiên tai. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh đề nghị Công đoàn Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố và các công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn cùng cấp triển khai thực hiện vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong đơn vị mình với tấm lòng nhân ái, với truyền thống nhân văn cao cả của người Việt Nam, với tình hữu nghị Việt – Nhật, tích cực ủng hộ và vận động người thân, các em học sinh, sinh viên ủng hộ, trợ giúp nhân dân Nhật Bản từng bước khắc phục thảm họa thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cấp Công đoàn Giáo dục trong tỉnh khẩn trương thực hiện. Sau khi chuyển tiền vào tài khoản trên, các đơn vị phôtô giấy Biên lai chuyển tiền hoặc biên nhận gửi về Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh để tổng hợp, thống kê trong toàn ngành. Chậm nhất là ngày 15/4/2013. Công văn này được gửi đến Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố và công đoàn cơ sở trực thuộc. Văn bản do chủ tịch Trần Mộng Hoài thay mặt cho ban thường vụ ký ban hành ngày 23 tháng 3 năm 2013.

 

Câu 9 Anh/Chị hãy vẽ sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản theo quy định trong phụ lục Thông tư 01/2011/TT-BNV ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Câu 10  Hãy soạn thảo văn bản dựa trên những dữ kiện dưới đây:

Căn cứ Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam số 32/2017/CT-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2017 về việc phòng, chống, dập tắt bệnh gia súc, gia cầm; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế - xây dựng xã tại Tờ trình số 191 ngày 15/12/2017. Anh/ chị hãy soạn thảo văn bản quyết định số 253 ban hành ngày 17 tháng 12 năm 2017 của UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thuộc UBND xã Bình Quý, huyện Quảng Yên.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm có nhiệm vụ xây dựng phương án phòng chống dịch và chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn xã; Thường xuyên kiểm tra, phát hiện ổ dịch để đề xuất UBND có biện pháp xử lý kịp thời; Tham mưu cho UBND xã trong việc phòng chống dịch bệnh gia súc; Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công cụ thể.

Thành phần ban chỉ đạo gồm: Ông Trương Quang Ánh – Phó chủ tịch UBND xã – Trưởng ban Chỉ đạo; Ông Nguyễn Đức Quang – Cán bộ nông nghiệp – Phó Trưởng ban; Ông Lê Văn Hiền – Cán bộ thú y - Ủy viên; Ông Võ Trung Tấn – Trưởng trạm y tế - Ủy viên; và các ông bà trưởng các thôn Hải An, Bình Mỹ, Xuân Hòa, Nam Thái và Vinh Phú - Ủy viên.

Ban chỉ đạo sẽ tự giải thể sau khi tiêu diệt hoàn toàn dịch bệnh trên địa bàn xã. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn bản do ông Hồ Viết Huệ, Chủ tịch UBND ký ban hành và gửi đến các phòng ban thuộc UBND xã, HĐND xã, UBND huyện, Phòng NN&PTNN huyện và các cá nhân có liên quan.

Câu 11 : Là văn thư cơ quan, anh/chị hãy lập hồ sơ với những VB sau và cho biết đó là loại hồ sơ gì?

            1. Quyết định số 160/QĐ-VTLTNN ngày 24/10/2016 của Cục VTLTNN, về việc công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016 (2 tờ).

            2. Luật Lưu trữ năm 2011 (17 tờ).

            3. Công văn số 1302/VTLTNN-NVĐP ngày 18/12/2015 của Cục VTLTNN, hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (12 tờ).

            4. Thông tư số 06/2015/TT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ (10 tờ).

            5. Công văn số 615/VTLTNN-KHTC ngày 20/7/2009 của Cục VTLTNN, về việc xin ý kiến Phiếu điều tra về Quy hoạch ngành Văn thư, lưu trữ (1 tờ).

            6. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ (7 tờ).

            7. Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ, quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư  (7 tờ).

            8. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 08/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn kiện điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước (3 tờ).

            9 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư (8 tờ).

            10. Nghị Định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP (4 tờ).

            11 Thông tư Liên tịch số 55/2005/TT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (25 tờ).

            12. Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 28/8/2001 của Chính phủ, về Quản lý và sử dụng con dấu (10 tờ)

            13 Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ - CP (5 tờ).

            14. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu (9 tờ).

            15. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 09/01/2011 của Bộ Nội vụ, về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày VB hành chính (23 tờ).

            16. Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ, về kiểm tra và xử lý VBQPPL (12 tờ).

            17. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn quản lý VB, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ và tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (34 tờ).

            18. Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục VTLTNN về hướng dẫn quản lý VB đi đến. (21 tờ).

            19. Hướng dẫn số 822/HD - VTLTNN ngày 26/8/2015 của Cục VTLTNN hướng dẫn quản lý VB đi, VB đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng (17 tờ).

Câu 12: Là văn thư của trường THCS Phúc Lợi, anh/chị hãy đăng ký các VB  do Hiệu trưởng Lê Hoàng Long ký (Lưu: Văn thư) vào Sổ VB đi:

1. Quyết định số 01/QĐ-THCSPL ngày 04/01/2016 của Trường THCS Phúc Lợi, về việc phân công nhiệm vụ hướng dẫn giáo viên tập sự, người nhậnVB: Nguyễn Văn Lan.

2. Quyết định số 02/QĐ-THCSPL ngày 05/01/2016 của Trường THCS Phúc Lợi, về việc phân công nhiệm vụ hướng dẫn giáo viên tập sự, người nhận: Nguyễn Văn Hậu.

3. Quyết định số 03/ QĐ-THCSPL ngày 06/01/2016 của Trường THCS Phúc Lợi, về việc phân công nhiệm vụ hướng dẫn giáo viên tập sự, người nhận: Nguyễn Thị Hồng.

4. Quyết định số 04/QĐ-THCSPL ngày 06/01/2016 của Trường THCS Phúc Lợi, về việc hưởng phụ cấp tổ phó đối với viên chức, nơi nhận: bộ phận kế toán.

5. Quyết định số 05/QĐ-THCSPL ngày 07/01/2016 của Trường THCS Phúc Lợi ,về việc thưởng đột xuất cho giáo viên, nhân viên đạt xếp loại tốt trong đợt kiểm tra hành chính chuyên ngành, nơi nhận: Nguyễn Văn Lan.

6. Quyết định số 06/ QĐ-THCSPL ngày 08/ 01/ 2016 của Trường THCS Phúc Lợi, về việc thành lập ban chỉ đạo duy trì trường chuẩn quốc gia Năm học 2015-2016, nơi nhận: UBND Quận Long Biên.

7. Công văn số 07/ THCSPL-VP ngày 11/01/2016 của Trường THCS Phúc Lợi về việc thực hiện chính sách tinh giảm biên chế giai đoạn 2016-2022, nơi nhận: UBND Quận Long Biên.

8. Công văn số 08/ THCSPL-VP ngày 12/01/2016 của Trường THCS Phúc Lợi, về việc phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên năm 2016, nơi nhận: UBND Quận Long Biên.

9. Công văn số 09/THCSPL-VP ngày 12/01/2016 Trường THCS Phúc Lợi, về việc điều động đổi giáo viên làm nhiệm vụ coi thi vào 10 THPT, nơi nhận: UBND Quận Long Biên.

10. Công văn số 10/THCSPL-VP ngày 12/01/2016 của Trường THCS Phúc Lợi, về việc cho phép tổ chức cho CBGV đi tham quan nghỉ mát, nơi nhận: tổ văn phòng.

Câu 13: Là lưu trữ viên của cơ quan, anh/chị hãy lập hồ sơ với những VB dưới đây và cho biết đó là loại hồ sơ gì?

            1. Công văn số 203/VTLTNN-TCCB ngày 23/3/2010 của Cục VTLTNN, về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu.

            2. Thông Tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

            3. Thông Tư liên tịch số 01/2014/TT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng, hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử.

            4. Quyết định số 115/QĐ-VTLTNN ngày 25/5/2009 của Cục VTLTNN, về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ Quốc gia II.

            5. Thông Tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

            6. Công văn số 262/LTNN-NVTW ngày 12/6/2001 của Cục VTLTNN, về việc ban hành, hướng dẫn thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trung ương thuộc diện nộp lưu vào các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

            7. Quyết định số 13/QĐ-LTNN ngày 23/02/2001 của Cục trưởng Cục VTLTNN, về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý và sưu tầm, thu thập tài liệu của các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

            8. Thông Tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử.

            9. Quyết định số 116/QĐ-VTLTNN ngày 25/5/2009 của Cục VTLTNN, về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

            10. Công văn số 319/VTLTNN-NVTW ngày 01/6/2004 của Cục VTLTNN, về viêc Hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

 

Câu 14: Anh (chị) hãy soạn thảo Quyết định của Công ty TNHH Đại Nam về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ giám đốc kinh doanh của công ty.

Ghi chú:

            - HV soạn thảo theo đúng quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

 

Câu 15. Năm 2010, khi phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng của Trường X, Ủy ban nhân dân tỉnh A (là đơn vị chủ quản của Trường X) đã không phê duyệt hạng mục phòng cháy chữa cháy. Vừa qua, đoàn kiêm tra liên ngành khi tiến hành công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy đã kiến nghị Trường X phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, nhà trường hiện không có kinh phí và bản thân nhà trường cũng không tự phê duyệt thiết kế, dự toán kinh phí xây dựng hạng mục này. Hãy viết văn bản của Trường X trình cấp có thẩm quyền đề nghị phê duyệt chủ trương xây dựng và dự toán kinh phí cho Trường X thực hiện.