ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH: PHÁP LUẬT

Câu 1: Anh ( chị ) trình bày hiểu biết của anh ( chị ) về : Bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa ? Phân tích những yêu cầu cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa ?

Câu 2:  Khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao?

a) Nguyên tắc hoạt động của bộ máy Nhà nước XHCN duy nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ

b)  Cơ quan Tư pháp Nhà nước Việt Nam bao gồm Toà án nhân dân Tối cao và toà án nhân dân các cấp.

Câu 3.   Tại sao nói Luật hành chính là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam? Cho ví dụ minh họa.

Câu 4.Trình bày các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự 2005.

Câu 5. Phân tích dấu hiệu pháp lý của “Tội cướp tài sản”?

Câu 6.Trình bày quyền và nghĩa vụ của người làm chứng khi tham gia tố tụng dân sự.

Câu 7. A và B tổ chức lễ cưới tại gia đình nhưng không đăng ký kết hôn, sau đó sinh được một người con. Do không hạnh phúc nên A và B đã không sống chung từ năm 1996. A bỏ mặc B một mình nuôi con nhỏ để lập gia đình mới.

          Trong thời gian ở riêng, do kinh doanh thuận lợi nên B đã mua được hai mảnh đất. Gần đây, A trở về và có ý định đòi B chia tài sản trong đó có hai mảnh đất trên với lý do: A vẫn là chồng của B.

          Trên cơ sở các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, hãy cho biết quan điểm của anh (chị) về tình huống nêu trên.

Câu 8.Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, các khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?

1.    Không áp dụng luật tố tụng dân sự để giải quyết các tranh chấp về kinh doanh thương mại và lao động.

2.       Giám đốc thẩm, tái thẩm là một cấp xét xử độc lập.

3.    Nguyên đơn trong vụ án dân sự chỉ có thể là người khởi kiện.

4.    Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và trước tòa án.

5.     Ủy ban nhân dân cấp xã, Tòa án, Viện kiểm sát là những cơ quan tiến hành tố tụng dân sự.

 

Câu 9.Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự các khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?

a.     Luật tố tụng hình sự điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước và tội phạm.

b.    Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

c.     Trong mọi trường hợp tòa án phải xét xử công khai

d.    Giám đốc thẩm là một cấp xét xử đặc biệt của Tố tụng hình sự.

e.     Viện trưởng viện kiểm sát có quyền thay đổi điều tra viên

Câu 10. Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích?

          1. Khi đến UBND cấp xã đăng ký kết hôn hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

          2. Chỉ UBND cấp huyện nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam.

Câu 11.

Anh/chị hãy cho biết các câu nhận định sau đây đúng hay sai ? Giải thích và nêu cơ sở pháp lý.

a. Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm.

b. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước thuộc trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

c. Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền quyết định giao đất đối với cộng đồng dân cư.

d. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trần.

e. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 30 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

Câu 12.

Anh/Chị hãy cho biết những nhận định sau đúng hay sai. Tại sao ?

a. Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

b. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta.

c. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam, các quyền con người, quyền công dân không bị hạn chế trong mọi trường hợp.

d. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ bảo hộ cho công dân Việt Nam sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.