ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LÝ THUYẾT - NGÀNH PHÁP LUẬT

 

Câu 1: Vì sao pháp luật mang tính giai cấp và xã hội? Phân tích các hình thức pháp luật.

Câu 2: Cho quy phạm pháp luật sau:

            Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (Khoản 1, Điều 27 Luật Viên chức)

            1. Xét theo tiêu chí đối tượng điều chỉnh thì đây là loại quy phạm pháp luật gì? Giải thích.

            2. Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật trên.

Câu 3: Những khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích và nêu ví dụ minh họa

            a. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, Nhà nước chỉ xuất hiện khi có những điều kiện nhất định.

            b. Quy phạm pháp luật luôn luôn đầy đủ ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài.

 

Câu 4:Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế? Trình bày các hình thức pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

Câu 5: Phân tích khái niệm nhà nước pháp quyền? Hãy nêu các phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt nam hiện nay.

Câu 6: Những nhận định sau đúng hay sai? Giải thích?

            a. Nhà nước chỉ tiến hành quản lý xã hội bằng công cụ duy nhất là pháp luật.

            b. Trong mối quan hệ với kinh tế thì pháp luật đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế.

            c. Mỗi kiểu nhà nước có một hình thức chính thể.

 

Câu 7: Trình bày bản chất nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Các loại cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước ta hiện nay.

Câu 8: Vì sao khẳng định nhà nước ta là công cụ hữu hiệu để thực hiện quyền lực nhân dân ở nước ta?

Câu 9: Những nhận định sau đúng hay sai? Giải thích

            a. Nguyên nhân xuất hiện Nhà nước cũng chính là nguyên nhân xuất hiện pháp luật

            b. Trong mọi trường hợp việc tước đoạt tính mạng người khác đều vi phạm pháp luật.

Câu 10: Phân tích nội dung các chức năng cơ bản của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 11: Vì sao khẳng định nhà nước là thiết chế biểu hiện tập trung của quyền lực nhân dân ở nước ta?

Câu 12: Trình bày hình thức Nhà nước: khái niệm, các thành tố cơ bản của hình thức Nhà nước, các yếu tố quy định, tác động đến hình thức Nhà nước? Nêu ví dụ?

Câu 13: Trình bày các chức năng của pháp luật, liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay.

 

Câu 14: Những nhận định sau đúng hay sai? Giải thích?

 

1.       Ý thức của pháp luật được cấu thành từ: Ý thức pháp luật thông thường, ý thức pháp luật có tính lý luận khoa học và ý thức pháp luật nghề nghiệp.

2.      Một quy phạm pháp luật có thể khuyết 3 yếu tố: Giả định, quy định và chế tài.

3.      Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời khi các giai cấp bóc lột bị xoá bỏ và quan hệ sản xuất dựa trên sự công hữu về tư liệu sản xuất.

4.      Tiền lệ pháp không phải là một hình thức pháp luật chính yếu ở Việt Nam.

5.      Trong lịch sử loài người chỉ có văn bản quy phạm pháp luật mới được coi là hình thức của pháp luật.

6.      Tiền lệ pháp được hình thành từ cơ quan lập pháp.

7.      Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên đều có năng lực pháp lý.

8.      Tương ứng với mổi hình thái kinh tế xã hội là một kiểu nhà nước.

9.      Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam không áp dụng học thuyết tam quyền phân lập.

Câu 15: Vi phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật?

Câu 16: Quy phạm pháp luật là gì? Nêu cấu trúc của quy phạm pháp luật?

Dựa vào kiến thức lý thuyết về quy phạm pháp luật, Anh (chị) hãy xác định cấu trúc của các quy phạm pháp luật sau:

1. Người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.”.

2. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

 

Câu 17: Anh (chị) hãy phân tích các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật trong tình huống sau?

 “Nguyễn Văn A (25 tuổi, quê ở Thái Nguyên), là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học tại Hà Nội. Năm 2015, qua Facebook, A quen với anh Trần Văn B (Việt Kiều Mỹ). Tháng 11 năm 2018, anh B về thăm quê và trú tại quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội. Đúng lúc này, A không có tiền đóng học phí đã bị nhà trường nhắc nhở nhiều lần. Ngày 3 tháng 12 năm 2018, A đến nhà anh B chơi và được anh B mời ở lại qua đêm. Nửa đêm tỉnh giấc, A nảy sinh ý định giết anh B để cướp tài sản. A xuống bếp nhà B lấy chiếc dao nhọn đâm B nhiều nhát khiến B tử vong tại chỗ. Sau đó, A lấy điện thoại di động, xe máy và 100 triệu đồng của anh B bỏ trốn. A mang điện thoại, xe máy đi bán được 30 triệu đồng, toàn bộ số tiền lấy được A dùng để đóng học phí và trả nợ. Ngày 10/12/2018 A bị Công an bắt khi đang lẩn trốn tại Lạng Sơn.

Câu 18: Anh (chị) hãy phân tích các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật trong tình huống sau?

“Nguyễn Văn A (25 tuổi, quê ở Bắc Ninh), là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học tại Hà Nội. Năm 2015, qua Facebook, A quen với anh Trần Văn B (Việt Kiều Úc). Tháng 11 năm 2017, anh B về thăm quê và trú tại quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội. Đúng lúc này, A không có tiền đóng học phí, nhiều lần nhà trường nhắc nhở. Ngày 3 tháng 12 năm 2017, A đến nhà anh B chơi và được anh B mời ở lại qua đêm. Nửa đêm tỉnh giấc, A nảy sinh ý định giết anh B để cướp tài sản. A lấy chiếc búa đinh đập nhiều nhát vào đầu anh B khiến B tử vong tại chỗ. Sau đó, A lấy điện thoại di động, xe máy và 2 cây vàng 9999 của anh B bỏ trốn. A mang số tài sản này đi bán được 120 triệu đồng và dùng số tiền này để đóng học phí và trả nợ. Ngày 10/12/2017 A bị Công an bắt khi đang lẩn trốn tại Lạng Sơn.

Câu 20. Anh (chị) hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất?

1. Nội dung của quan hệ pháp luật là:

 a. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật

 b. Những giá trị mà các chủ thể quan hệ pháp luật muốn đạt được

 c. Là các bên tham gia vào quan hệ pháp luật

 d. Là đối tượng mà các chủ thể quan tâm khi tham gia vào quan hệ pháp luật

2. Quan hệ xã hội nào sau đây không phải là quan hệ pháp luật:

 a. Quan hệ vợ – chồng

 b. Quan hệ mua – bán

 c. Quan hệ Cha mẹ – con

 d. Quan hệ tình yêu nam – nữ

 

3. Hình thức cấu trúc của Nhà nước Việt nam là:

 a. Nhà nước đơn nhất

 b. Nhà nước liên bang

 c. Nhà nước liên minh

 d. Tất cả đều đúng

Câu 21: Anh (chị) hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội?