ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN THỰC HÀNH - NGÀNH TIN HỌC

 

 

Bộ câu hỏi 1:

Thực hiện tạo 1 thư mục với tên mình trong ổ D:\ theo đường dẫn sau D:\SBD_Ten HV, các nội dung làm được lưu vào thư mục vừa tạo:

I. Phần 1: Hệ soạn thảo văn bản (Microsoft Word 2010)

Yêu cầu:

1.      Mở file mới và lưu tệp với tên: Bai1.docx (D:\SBD_Ten HV\Bai1.docx)

2.      Thiết lập lề: Trái = 2.5 cm; trên = 2 cm; dưới = 2 cm; phải= 2 cm; Cỡ giấy A4, Khổ giấy: Dọc.

3.      Đặt tiêu đề trang: “Đổi mới phương pháp dạy học”, đánh số trang ở dưới, căn giữa.Soạn thảo nội dung theo mẫu dưới đây:

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

 


T

iếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần các công văn:

ØCông văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

ØCông văn số 1567/SGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2014 của Sở GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của nhà trường qua trang “trường học kết nối”.

ØĐẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học.

ØTích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh.

ØChú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.


II. Phần 2: Thiết kế và trình chiếu điện tử (Microsoft PowerPoint 2007 hoặc 2010).

Yêu cầu:

Tạo bài trình chiếu gồm 7 slide được đánh số trang và tên tác giả là nội dung trong phần Footer, lưu tệp với tên: Bai2.pptx((D:\SBD_Ten HV\Bai2.pptx)

Soạn thảo bài trình chiếu giới thiệu về  bản thân trong 6 Slide. Tạo hiệu ứng chuyển trang khác nhau (Slide Transitions). Nội dung các ý trong mỗi slide được tạo hiệu ứng.

Nội dung:

ü  Slide 1: Tạo tiêu đề, tên tiêu đề là: “Giới thiệu về bản thân”, viết bằng chữ nghệ thuật, phía dưới có đề tên tác giả.

ü  Slide 2: Khái quát về nội dung sẽ trình bày trong bài trình chiếu(Thông tin cá nhân, sở thích, thành tích học tập, quê quán).

ü  Slide 3: Tạo bảng gồm các cột(Ảnh, họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán). Ảnh chèn ảnh cá nhân

ü  Slide 4: Giới thiệu sở thích của bản thân có chèn hình ảnh hoặc âm thanh.

ü  Slide 5: Giới thiệu về kết quả học tập là một bảng gồm 5 cột với các tiêu đề(STT, Tên môn học, Điểm điều kiện, Điểm cuối kì, Điểm trung bình). Các tiêu đề được căn giữa trong các cột tương ứng. Dữ liệu trong các cột được căn đều 2 bên. Nhập 3-5 hàng nội dung.

ü  Slide 6: Giới thiệu về quê quán. Chèn một số hình ảnh tiêu biểu của quên quán và các đặc sản địa phương nếu có.

ü  Slide 7: Kết thúc bài giới thiệu hiển thị một lời chào với nội dung “Rất vui khi được làm quen với tất cả mọi người” viết bằng chữ nghệ thuật, và dùng công cụ vẽ trong PowerPoint để vẽ một hình mặt cười.

*Yêu cầu kỹ thuật: Đảm bảo an toàn dữ liệu, thiết bị và người.