Bộ câu hỏi số 4:

I. Phần 1: Hệ soạn thảo văn bản (Microsoft Word 2010)

Yêu cầu:

1.      Mở file mới và lưu tệp với tên: Bai1.docx (D:\SBD_Ten HV\Bai1.docx)

2.      Thiết lập lề: Trái = 2.5 cm; trên = 2 cm; dưới = 2 cm; phải = 2 cm; Cỡ giấy A4, Khổ: Dọc.

3.      Đặt tiêu đề trang: “Khảo sát hệ thống thông tin”; đánh số trang ở dưới, giữa. Soạn thảo nội dung theo mẫu dưới đây: Sử dụng công cụ Shapes để vẽ.


THÔNG TIN ĐẦU VÀO

( INPUT)

THÔNG TIN ĐẦU RA

( OUTPUT)

 

BIẾN ĐỔI, XỬ LÝ, LƯU TRỮ THÔNG TIN

 

KHẢO SÁT HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI, HIỂN THỊ THÔNG TIN

 

QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI, HIỂN THỊ THÔNG TIN

Người ta đi cấy lấy công.

Tôi nay đi cấy phải trông nhiều bề.

Trông trời, trông đất, trông mây.

Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.

 

 

 


II. Phần 2: Thiết kế và trình chiếu điện tử (Microsoft PowerPoint 2007 hoặc 2010).  

Yêu cầu:

1.      Tạo bài trình chiếu gồm 7 slide được đánh số trang và tên tác giả là nội dung trong phần Footer, lưu tệp với tên: Bai2.pptx((D:\SBD_Ten HV\Bai2.pptx)

2.      Soạn thảo bài trình chiếu giới thiệu về “Danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Miền Bắc” trong 6 Slide. Tạo hiệu ứng chuyển trang khác nhau (Slide Transitions). Nội dung các ý trong mỗi slide được tạo hiệu ứng.

Nội dung:

ü  Slide 1: Tạo tiêu đề, tên tiêu đề là: Danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Miền Bắc, viết bằng chữ nghệ thuật, phía dưới có tên cá nhân thực hiện.

ü  Slide 2: Khái quát về nội dung sẽ trình bày trong bài trình chiếu(Trình bày từ 1- 3 địa điểm).

ü  Slide 3, 4, 5, 6: Tạo các slide trình bày đặc điểm  nổi bật của từng địa điểm(Mỗi slide không quá 7 ý, mỗi ý không quá 12 từ). Chèn thêm các hình ảnh có liên quan đến địa điểm giới thiệu trong slide trình bày.

ü  Slide 7: Kết thúc với nội dung “Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần trình bày. Xin chân trọng cảm ơn!” viết bằng chữ nghệ thuật, và chèn một hình ảnh cảnh đẹp xuống cuối cùng.

*Yêu cầu kỹ thuật: Đảm bảo an toàn dữ liệu, thiết bị và người.