ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2016 - 2017

NGÀNH: THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

PHẦN LÝ THUYẾT

Câu 1. (5 điểm) Anh/ chị hãy trình bày cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy quét (scanner). Nêu cách kết nối giữa máy quét với máy tính và các chức năng cơ bản của máy scanner

Câu 2. Anh/chị hãy trình bày cách bảo quản, sắp xếp hóa chất và nêu một số yêu cầu khi sử dụng hóa chất

Câu 3 (5 điểm): Anh (chị) hãy trình bày định nghĩa của UNESCO về thư viện. Phân tích tính quy luật trong sự hình thành và phát triển của thư viện.

Câu 4 (5 điểm): Tổ chức sự nghiệp thư viện hiện đại phải tuân thủ mấy nguyên tắc? Anh (chị) hãy phân tích nguyên tắc phát huy vai trò của Nhà nước trong tổ chức sự nghiệp thư viện.

Câu 5 (5 điểm): Anh/chị hãy nêu công tác tổ chức xây dựng và phát triển thư viện trong trường phổ thông.

Câu 6 (5 điểm): Anh/chị hãy nêu nguyên tắc hoạt động của máy Photocopy. Những điều cần lưu ý khi sử dụng máy Photocopy.

 

PHẦN THỰC HÀNH

Câu 1 (5 điểm)

Anh/chị hãy nêu các bước kết nối máy in với máy tính. Nêu những lỗi thường gặp khi kết nối cũng như sử dụng máy, nguyên nhân và cách khắc phục

Câu 2 (5 điểm)

Anh/chị hãy chỉ ra các bộ phận chính, nguyên tắc hoạt động và cách vận hành máy phát điện và máy biến thế

Câu 3 (5 điểm): Anh (chị) hãy nhập 30 tài liệu vào mẫu sổ đăng ký cá biệt của thư viện (Học viên tự lựa chọn các thông tin của tài liệu như tên tài liệu, tác giả, giá bìa, nguồn cung cấp…)

Câu 4 (5 điểm): Anh (chị) hãy thực hiện việc nhập 20 lô tài liệu vào phần 1 sổ đăng ký tổng quát của thư viện (Học viên tự lựa chọn các thông tin của tài liệu như tên tài liệu, tác giả, giá bìa, nguồn cung cấp…)

Câu 5 (5 điểm): Anh chị hãy nêu các quy tắc mô tả tài liệu?

 

Câu 6 (5 điểm):  Anh/chị hãy trình bày các loại hình thiết bị dạy học môn Vật lí ở trường THPT?