Bộ câu hỏi số 2:

Thực hiện tạo 1 thư mục với tên mình trong ổ D:\ theo đường dẫn sau D:\SBD_Ten HV, các nội dung làm được lưu vào thư mục vừa tạo:

I. Phần 1: Hệ soạn thảo văn bản (Microsoft Word 2010)

Yêu cầu:

1.      Mở file mới và lưu tệp với tên: Bai1.docx (D:\SBD_Ten HV\Bai1.docx)

2.      Thiết lập lề: Trái = 2.5 cm; trên = 2 cm; dưới = 2 cm; phải = 2 cm; Cỡ giấy A4, Khổ: Dọc.

3.      Đặt tiêu đề trang: “Bình đẳng về văn hóa”; đánh số trang ở dưới, căn phải. Soạn thảo nội dung theo mẫu dưới đây: Chèn ảnh cho phù hợp, tạo chữ cái to đầu dòng, chia cột có đường kẻ giữa

BÌNH ĐẲNG VỀ VĂN HÓA


C

húng ta đang nói nhiều tới vấn đề xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vì vậy, không thể không nói tới vấn đề bình đẳng văn hóa. Thực tế cuộc sống cho thấy: Không chỉ có sự phân hóa giầu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa miền núi và đồng bằng mà còn có sự cách biệt lớn về mức độ hưởng thụ văn hóa giữa các vùng nói trên, nhất là miền núi. 

            Cả nước ta có 40 tỉnh miền núi, với hơn 20 triệu dân, nhưng mấy năm qua, chỉ đầu tư và cải tạo được 24 rạp chiếu bóng, còn các đội chiếu bóng lưu động thì hầu như tan rã. Báo chí lên miền núi thì chậm. Nhiều vùng dân muốn xem tivi nhưng không có nguồn điện, chỉ trông chờ vào phát thanh, nhưng dân nghèo không đủ tiền sắm radio .

            Thông tin thiếu, sinh hoạt văn hóa nghèo nàn, cho nên ở tận buôn làng xa, karaoke đã thắng thế. Dễ hiểu vì sao các làn điệu hát ru, các nhạc cụ truyền thống, thậm chí cả dàn cồng chiêng, cũng dần đà mai một.


II. Phần 2: Thiết kế và trình chiếu điện tử (Microsoft PowerPoint 2007 hoặc 2010).

Yêu cầu:

1.      Tạo bài trình chiếu gồm 7 slide được đánh số trang và tên tác giả là nội dung trong phần Footer, lưu tệp với tên: Bai2.pptx((D:\SBD_Ten HV\Bai2.pptx)

2.      Soạn thảo bài trình chiếu giới thiệu về  hội nghị cán bộ, viên chức, nhân viên trong 6 Slide. Tạo hiệu ứng chuyển trang khác nhau (Slide Transitions). Nội dung các ý trong mỗi slide được tạo hiệu ứng.

Nội dung:

ü  Slide 1: Tạo tiêu đề, tên tiêu đề là: “Hội nghị cán bộ, viên chức, nhân viên, năm học 2019 - 2020”, viết bằng chữ nghệ thuật, phía dưới có đề nội dung Ngày, tháng, năm tổ chức hội nghị.

ü  Slide 2: Khái quát về nội dung sẽ trình bày trong bài trình chiếu(Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019, phương hướng hoạt động năm học 2019 -2020, ban thanh tra báo cáo, hội nghị thảo luận, kết luận).

ü  Slide 3: Tạo 1 báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019. Chèn ảnh tập thể và các hoạt động của một đơn vị.

ü  Slide 4: Giới thiệu phương hướng hoạt động năm học 2019 -2020.

ü  Slide 5: Giới thiệu ban thanh tra báo cáo.

ü  Slide 6: Hội nghị thảo luận. Chèn một số hình ảnh liên quan đến thảo luận.

ü  Slide 7: Kết luận tổng kết và kết thúc với nội dung “Chúc các đồng chí một năm học mới hoàn thành tốt công việc” viết bằng chữ nghệ thuật, và dùng công cụ vẽ trong PowerPoint để vẽ một hình mặt cười.

*Yêu cầu kỹ thuật: Đảm bảo an toàn dữ liệu, thiết bị và người.