ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NGÀNH VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Câu 1: Anh/chị hãy phân tích các nguyên tắc cần tuân thủ trong công tác thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ?

Câu 2: Tại sao cần phải chỉnh lý tài liệu lưu trữ?

Câu 3: Tài liệu lưu trữ là gì? Phân tích ý nghĩa của tài liệu lưu trữ.

Câu 4: Trình bày nguyên tắc tổ chức và sử dụng tài liệu lưu trữ .

Câu 5: Anh/chị hãy trình bày cách phân loại tài liệu lưu trữ. Loại tài liệu lưu trữ nào chiếm số lượng nhiều nhất?

Câu 6: Khái niệm, nội dung và nguyên tắc thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ?

Câu 7: Thực hành Soạn thảo quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chức vụ cấp phòng?

Câu 8:Thực hành viết kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại cơ quan mình công tác (hoặc tại địa phương mình đang cư trú)?

Câu 9: Thực hành viết đơn xin việc vào một cơ quan mà anh/chị quan tâm ?

Câu 10: Thực hành soạn thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh (2/09/2017) của một cơ quan (tự chọn tên cơ quan)

Câu 11. Thực hành soạn thảo một hợp đồng lao động?