Câu 1 Chức năng của giáo dục?

Câu 2. Nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ mầm non?

Câu 3. Phát triển hoạt động nhận cảm cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ?

Câu 4.Một số điểm cần chú ý khi chăm sóc giáo dục trẻ dưới 3 tuổi?

Câu 5.Đặc điểm của trò chơi học tập?

Câu 6:Đặc điểm bản chất và ý nghĩa của trò chơi đóng kịch:?

Câu 7:Các nguyên tắc dạy học?

Câu 8: ý nghĩa của việc tổ chức ngày hội ngày lễ ở trường mẫu giáo?

Bài tập

BÀI 1: Hãy thiết kế một trò chơi?

Bài 2:Giả quyết tình huống sư phạm.