Trường Trung cấp công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh lớp Trung cấp Luật

* Đối tượng tuyển sinh:

- Học viên có bằng Trung cấp, trung cấp nghề trở lên: Hệ 1 năm

- Học viên có bằng THPT: Hệ 1.5 năm

- Học viên có bằng THCS, học dở lớp 11, 12: Hệ 2 năm

* Thời gian đào tạo (Thực học): 

- Hệ 1 năm: Thực học 10 tháng

- Hệ 1,5 năm: Thực học 15 tháng

- Hệ 2 năm: Thực học  20 tháng

* Thời gian học: Thứ 7, chủ nhật, ngoài giờ hành chính

* Bằng: Trung cấp chính quy

* Liên hệ: Trường Trung cấp Đông Đô (Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô)

Trụ sở chính: Số 5 đường Nam Hồng, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 0246.2926.553 - 0977.209.294 

Email: hanghtdongdo@gmail.com

Facebook hỗ trợ tuyển sinh: Trung cấp Đông Đô 

Đăng ký học tại ĐÂY