Khoa giáo dục thể chất

I. HỒ SƠ TRUNG CẤP GỒM:

1) PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC (THEO MẪU)/ SYLL CÓ XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

(SV có thể tải mẫu phiếu bên dưới hoặc trên website của nhà trường)

2) BẰNG, HỌC BẠ THPT + (BẰNG VÀ BẢNG ĐIỂM TC, CĐ, ĐH NẾU CÓ) CÔNG CHỨNG

3) CHỨNG MINH THƯ ND/ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CÔNG CHỨNG)/ GIẤY KHAI SINH BẢN SAO

 4) ẢNH CỠ 3X4 (4 Chiếc)

1)         SV NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG HOẶC GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN  VỀ ĐỊA CHỈ SAU:

 

   TRƯỜNG TC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

                               GỬI  PHÒNG ĐÀO TẠO

              Đ/C: SỐ 5 – NAM HỒNG – ĐÔNG ANH – HÀ NỘI.          

              ĐT: (024) 66 812 438 / 0383 272 139 (THẦY THÔNG)

……………………………………………………………………………………

II.  LỆ PHÍ VÀ HỌC PHÍ NHẬP HỌC: SV GỬI CHUYỂN KHOẢN

- Trường trung cấp công nghệ và quản trị Đông Đô,

- Số tk: 112000003348

- Tại ngân hàng Công thương chi nhánh Đông Anh.

(Nội dung chuyển tiền:  ghi rõ họ tên, ngày sinh, học ngành gì?).

- Tổng kinh phí nhập học Kỳ I = 4.000.000đ (gồm Lệ phí xét tuyển : 500.000đ + Học phí kỳ 1: 3.500.000đ.)

 

*) Mẫu phiếu đăng ký

-                               PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Năm: .....................

 

I Thông tin cá nhân

1. Họ và tên*:……………………………………………………………

2. Ngày tháng năm sinh*:…………………………..

3. Giới tính:                                                                    Nam □              Nữ □

4. Trình độ văn hóa*:                                                   THCS □          THPT □

5. Email:…………………………………………………………..

6. Điện thoại liên hệ*:…………………………………………..

7. Địa chỉ liên hệ*:……………………………………………………………

………………………………………………………………………...............

8 Đối tượng ưu tiên (nếu có):

II Thông tin đăng ký học

9. Tên trường*: TRƯỜNG TC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ.

10. Tên ngành/nghề học*:..............................................Mã ngành/nghề: ...................

      Trình độ đào tạo:  Trung cấp

 

......, ngày .... tháng .... năm.......

NGƯỜI ĐĂNG KÝ