Thông báo Lịch học lớp Trung cấp sư phạm Mầm non 2016

- Địa điểm: Trung tâm dạy nghề số 6

- Thời gian: Chủ nhật - Ngày 20 tháng 03 năm 2016

 

- Đối tượng:

+ Hệ Trung cấp Sư phạm Mầm non 10 tháng: Học viên có bằng Trung cấp trở lên

+ Hệ Trung cấp Sư phạm Mầm non 20 tháng: Học viên có bằng THPT hoặc tương đương

- Môn học: Kỹ năng giao tiếp