Thông báo Lịch thi chứng chỉ tháng 11 năm 2017

Chứng chỉ các ngành:

- Thư viện - thiết bị trường học

- Hành chính văn thư

- Văn thư - Lưu trữ

- Nấu ăn, Kỹ thuật chế biến món ăn

- Kế toán doanh nghiệp 

- Kế toán Hành chính sự nghiệp

Ngày thi :  05/11/2017

Địa điểm thi: Trụ sở chính của nhà trường tại: Số 5 đường Nam Hồng, xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Hình thức thi: Viết

Liên hệ: Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

ĐT: 024.2926.553 - 0977.209.294

Email: hanghtdongdo@gmail.com

Facebook hỗ trợ: Trung cấp Đông Đô