Trường Trung cấp công nghệ và Quản Trị Đông Đô thông báo Lịch thi tốt nghiệp - Đợt 1 - 2018

* Đối tượng:

Học viên hệ 3 năm (Khóa 2015 - 2018)

Học viên hệ 2 năm, 2 năm 3 tháng, 2 năm 6 tháng (khóa học 2016 - 2018)

Học viên hệ 1 năm (khóa học 2017 - 2018)

* Ngành học:

- Thư viện - thiết bị trường học

- Văn thư - lưu trữ

- Văn thư hành chính

- Pháp luật

- Kỹ thuật chế biến món ăn

- Kế toán doanh nghiệp

- Tin học ứng dụng

* Thời gian: Ngày 07;08/04/2017

* Địa điểm: Trụ sở chính trường Trung cấp Đông Đô (Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô), số 5 đường Nam Hồng, Xã nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội (Đối diện Ủy ban nhân dân xã Nam Hồng)

Lưu ý:

- Học viên mang chứng minh thư thay cho thẻ dự thi