KHÓA HỌC TRUNG CẤP TIN HỌC 10 THÁNG - LIÊN THÔNG TỪ TC LÊN CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 15 THÁNG - LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN  ĐẠI HỌC 15 THÁNG

Khoa giáo dục thể chất

A. KHÓA HỌC TRUNG CẤP

1. Ngành Đào tạo: Tin học ứng dụng

2. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp từ THCS trở lên

3. Thời gian học: linh hoạt (học vào Thứ 7, Chủ nhật, Buổi tối, học online...) phù hợp với mọi đối tượng.

4. Học phí: 700.000đ/tháng (Học phí không thay đổi trong cả khóa học)

5. Địa điểm thu hồ sơ và học tập: 

*) Trụ sở chính: Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô, Số 05, Trung tâm xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

*) Điện thoại tư vấn: 0383 272 139 (Thầy Thông)

B. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

1. Ngành Đào tạo: Công nghệ thông tin

2. Đối tượng: học viên đã tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng của tất cả các ngành khác.

3. Thời gian học: linh hoạt (học vào Thứ 7, Chủ nhật, Buổi tối, học online...) phù hợp với mọi đối tượng.

4. Học phí: 800.000đ/ tháng ((Học phí không thay đổi trong cả khóa học)

5. Địa điểm thu hồ sơ và học tập: Tại Hà Nội

6. Trường Cấp bằng: Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội, đường Phú Minh, Vân Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

C. LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

1. Ngành Đào tạo: Công nghệ thông tin

2. Đối tượng: học viên đã tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng, Đại học của tất cả các ngành khác.

3. Thời gian học: linh hoạt (học vào Thứ 7, Chủ nhật, Buổi tối, học online...) phù hợp với mọi đối tượng.

4. Học phí: 1.100.000đ/ tháng ((Học phí không thay đổi trong cả khóa học)

5. Liên hệ mua hồ sơ: Tại Hà Nội, Số 2, Mai Dịch, Hà Nội

7. Trường Cấp bằng: Trường Đại học Thành Đông, Số 05, Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương

*) Ghi chú: 

- Thời gian đăng ký và nộp  thu hồ sơ: liên tục tuyển sinh thu hồ sơ.

- Không trả lại hồ sơ đầu vào, sau khi đã nộp