Liên thông Đại học Quản trị văn phòng chuyên ngành văn thư - lưu trữ 


1.     Đối tượng: Học viên có bằng Trung cấp, cao đẳng, đại học ngành bất kỳ

2.     Ngành đào tạo: Ngành Quản trị văn phòng, chuyên ngành Văn thư lưu trữ

3.     Thời gian đào tạo:

-        Học viên có bằng Trung cấp: 2,5 năm đến 3 năm

-        Học viên có bằng Cao đẳng: 1,5 năm  đến 2 năm

-        Học viên có bằng Đại học (văn bằng 2): 1,5 năm đến 2 năm

* Học viên được chuyển điểm các môn học tương đương ở bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng, Đại học sang chương trình học liên thông ĐH Quản trị văn phòng

4.     Hình thức đào tạo:

-        Liên thông đại học chính quy: Xét học bạ THPT

-        Liên thông đại học vừa học vừa làm, văn bằng 2: Xét bảng điểm trung cấp, CĐ, ĐH

5.     Trường cấp bằng: Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

6.     Kinh phí:

+ LP hồ sơ và xét tuyển: 400.000 đồng/học viên

+ Học phí: 315.000 đồng/tín chỉ (Khóa học từ 70 đến 90 tín chỉ, tùy thuộc văn bằng đầu vào của học viên)

7.     Hồ sơ: Theo mẫu, phát hành tại các văn phòng tuyển sinh

1.     Liên hệ: VP tuyển sinh trường TC Công nghệ và Quản trị Đông Đô tại Số 5 đường Nam Hồng, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội