Ngành Thư viện - thiết bị trường học

Đào tạo cán bộ thư viện cho các trường học, cơ quan, phường, xã, đơn vị kinh doanh, các trung tâm thông tin thư viện, ...; cán bộ quản lý thiết bị cho các trường học.

Thời gian đào tạo:

* Học viên có bằng Trung cấp, trung cấp nghề trở lên: Hệ 1 năm (thực học 10 tháng)

* Học viên có bằng THPT: Hệ 1,5 năm (Thực học 15 tháng)

* Học viên có bằng THCS: Hệ 2 năm (Thực học 20 tháng)

Thời gian học: Thứ 7, chủ nhật, ngoài giờ hành chính

Chương trình học:

- Học phần thư viện:

+ Thư viện học đại cương

+ Công tác bạn đọc

+ Hệ thống mục lục

+ Tin học hóa hoạt động thư viện

....

- Học phần thiết bị:

+ Thiết bị dùng chung

+ Thiết bị dạy học môn Toán, công nghệ, vật lý

+ Thiết bị dạy học môn Hóa, Sinh

+ Thiết bị dạy học môn văn, sử, địa

+ Thiết bị dạy học ở trường tiểu học

 

 

 

Trường cấp bằng: Trung cấp Đông Đô (Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô)

* Liên hệ: Trụ sở chính nhà trường tại: Số 5 đường Nam Hồng, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

* Điện thoại: 0246.2926.553 - 0977.209.294

* Email: hanghtdongdo@gmail.com

* Facebook hỗ trợ tuyển sinh: Trung cấp Đông Đô

* Đăng ký học tại ĐÂY