Câu 13:  Anh (chị) hãy trình bày số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học tại nơi mình đang công tác?

     1/ Công tác quản lý thiết bị

     Từ năm học 2011-2012 tôi được biên chế về trường làm công tác quản lý thiết bị - thí nghiệm tại trường THCS Việt Hưng, tôi đã nắm bắt cơ bản tình hình sử dụng thiết bị tại trường cùng với sự giúp đỡ của BGH, các đồng chí GV, tôi đã lập kế hoạch công tác cụ thể như sau:

     Giải pháp thứ nhất: Trước tiên phải phân loại thiết bị, thiết bị của khối lớp nào được chuyển về phòng của bộ môn đó, sau đó bố trí và sắp xếp lại, ưu tiên cho các môn Toán, Vật lý, Công nghệ, Hóa học, Sinh học. Đối với môn Hoá học, Sinh học thì được quy hoạch vào 01 phòng gọi là phòng chuẩn bị Hoá - Sinh. Trong các phòng thì đồ dùng lại được sắp xếp theo khối riêng.

     Giải pháp thứ hai: Để phục vụ tốt hơn vấn đề sử dụng thiết bị cũng như quản lý thiết bị tôi đã mạnh dạn đề xuất với BGH là đưa tất cả thiết bị của các lớp về một phòng chung nhằm dễ quản lý cũng như chủ động được thời gian chuẩn bị. Với cách làm này rất thuận lợi cho người quản lý thiết bị, vì có nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, mọi yêu cầu của giáo viên có thể đáp ứng đầy đủ. Nhưng nhược điểm của cách làm này là thiết bị phải di chuyển từ phòng chuẩn bị đến từng lớp học, nhiều thiết bị cồng kềnh, dụng cụ bằng thủy tinh, hóa chất phải di chuyển xa nên rất dễ đổ vỡ có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị hoặc gây nguy hiểm cho học sinh trong quá trình vận chuyển.

     Giải pháp thứ ba: Với sự quan tâm của Sở giáo dục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho trường, nên từ năm học 2010 - 2011 nhà trường đã đưa vào sử dụng một số phòng bộ môn như: phòng Đa năng, phòng Tin học, phòng Âm nhạc, phòng Ngoại ngữ, phòng Thư viện, phòng Vật lý, phòng Tin học, phòng Hóa - Sinh. Các phòng đều được trang bị hệ thống bàn ghế, hệ thống điện nước, ánh sáng phù hợp với từng môn học. Từ khi có phòng học Bộ môn nhà trường đã đẩy mạnh việc khai thác sử dụng thiết bị dạy học một cách triệt để. Cán bộ thiết bị cũng có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, sắp xếp thiết bị hơn. Thiết bị của môn nào được sắp xếp gọn gàng vào phòng học của Bộ môn đó theo phương châm “Dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy”. Riêng đối với tranh ảnh, bản đồ của một số môn học Xã hội được sắp xếp vào một phòng gọi là phòng Đồ dùng dạy học.

     Thường xuyên tham mưu với lãnh đạo nhà trường để lập kế hoạch về công tác quản lý thiết bị hàng năm như bổ sung mới, sửa chữa, bảo dưỡng giúp lãnh đạo nhà trường tổ chức tốt về kế hoạch thiết bị.

     Tham mưu với lãnh đạo nhà trường về việc kiểm tra, đánh giá về số lượng, chất lượng TBDH hàng năm. Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng TBDH của từng giáo viên. Kiểm tra, đánh giá việc ghi chép sổ sách. Đồng thời đề nghị khen thưởng, kỷ luật những trường hợp tiêu biểu, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm thông qua kiểm tra đánh giá

     Tham mưu với lãnh đạo nhà trường về công tác xã hội hoá giáo dục để tranh thủ sự giúp đỡ của phụ huynh học sinh, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thết, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư để trang bị thêm cơ sở vật chất, mua sắm thêm TBDH phục vụ cho quá trình giảng dạy của nhà trường.

     Hàng năm tham mưu với lãnh đạo nhà trường tiến hành kiểm kê tài sản hai lần vào đầu năm và cuối năm, có biên bản lưu giữ nhất là đối với các TBDH để đánh giá về chất lượng từ đó có kế hoạch mua sắm bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng cho năm học sau.

     2. Quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học

     2.1. Xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học:

- Nhà trường yêu cầu các giáo viên dạy phải biết sử dụng thiết bị dạy học phải ghi rõ tên thiết bị dạy học vào giáo án  ở phần chuẩn bị. Việc sử dụng thiết bị dạy học là thực hiện quy chế chuyên môn, nếu giáo viên nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Các đồng chí tổ trưởng khi ký duyệt giáo án phải kiểm tra khâu chuẩn bị của giáo viên đồng thời phải ký duyệt vào sổ đăng ký mượn đồ dùng dạy học trong tuần.

- Chúng tôi cũng lên lịch cho tất cả các giáo viên mượn thiết bị dạy học vào chiều ngày thứ 5 hàng tuần. Gắn việc sinh hoạt chuyên môn với việc sử dụng thiết bị dạy học.

- BGH đề ra kế hoạch thi làm đồ dùng dạy học ở các tổ chuyên môn và thi sử dụng thiết bị dạy học, phát động sâu rộng trong giáo viên việc sử dụng thường xuyên thiết bị dạy học. Chúng tôi đề ra các mức thưởng thích đáng để kịp thời động viên khen thưởng các giáo viên có sáng kiến hay và có thành tích trong việc làm đồ dùng dạy học và thi sử dụng thiết bị dạy học.

- BGH tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp để kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên.

     2.2 Phân loại thiết bị dạy học theo môn:

- Sắp xếp các loại thiết bị dạy học, tranh ảnh, bản đồ theo khối, theo môn.

- Phân công các giáo viên trực tiếp dạy môn sắp xếp theo thứ tự các tiết dạy.

Khi phân loại các thiết bị và việc sắp xếp theo thứ tự các tiết dạy giúp giáo viên dễ tìm khi sử dụng. Công tác kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên rất dễ dàng. Thiết bị dạy học có thể chia làm 2 mảng sau:

     2.3. Lập sổ đăng kí sử dụng đồ dùng dạy học theo tên GV và bộ môn dạy để giúp nhân viên thiết bị thí nghiệm theo dõi, bảo quản thiết bị dạy học tốt hơn theo mẫu sau:

SỔ ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

   Ngày

Họ và tên GV

Môn

Lớp

Tiết

Tên bài

Tên thiết bị

Số lượng

Kí mượn

Ký trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ:

Ngày

Họ và tên GV

Môn

Lớp

Tiết

Tên bài

Tên thiết bị

Số lượng

Kí mượn

Ký trả

01/8

Trần Minh Vân

Toán

6A1

3

Ghi số tự nhiên

Bảng số La Mã

01

 

 

02/8

Nguyễn Thị An

Vật lí

7A2

1

Sự phụ thuộc…

Dây, nguồn nối, đèn, vônkế, am pe kế

 

 

 

     Sổ nhật ký sử dụng thiết bị dạy học giúp cho nhân viên thiết bị thí nghiệm dễ dàng hơn trong khâu quản lý và bảo quản các thiết bị đó. Nó còn giúp cho cán bộ quản lý biết giáo viên của mình có sử dụng thiết bị dạy học đó hay không.

SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG MÁY CHIẾU

Thứ/Ngày/Tháng

Tiết

Máy chiếu

đa vật thể

Máy Projector

GV kí

và ghi rõ họ tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ví dụ:

Thứ/Ngày/Tháng

Tiết

Máy chiếu

đa vật thể

Máy Projector

GV kí

và ghi rõ họ tên

22/10

4

X

X

Nguyễn Thu Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sổ theo dõi sử dụng máy chiếu được đặt tại các lớp có máy chiếu do lớp quản lí ghi các tiết có dùng máy chiếu. Từ đó nhân viên thiết bị thí nghiệm theo dõi sát sao hơn việc dùng máy tại các lớp.

     2.4 Cán bộ quản lý thường xuyên kiểm tra việc ghi sổ nhật ký của nhân viên thiết bị thí nghiệm, sổ đăng ký mượn sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên để có biện pháp điều chỉnh, sử lý kịp thời các giáo viên vi phạm qui chế không sử dụng thiết bị dạy học trên lớp để góp phần tích cực vào việc đổi mới phương pháp dạy học và để nâng cao chất lượng giáo dục.

     Sau mỗi năm học phải có kế hoạch kiểm kê toàn bộ số thiết bị dạy học hiện có, đánh giá chất lượng của các thiết bị dạy học để có phương án bổ sung, thay thế cho các năm học tiếp theo.

     * Qua 1 năm thực hiện các biện pháp trên trong việc chỉ đạo quản lý và sử dụng thiết bị dạy học trong nhà trường tôi, kết quả cho thấy:

- 100% giáo viên dạy sử dụng thường xuyên thiết bị dạy học trong các giờ dạy, không có giáo viên nào vi phạm quy chế trên.

- Việc sử dụng thường xuyên các thiết bị dạy học của giáo viên đã tạo nên những giờ học hay, phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo học tập của học sinh, rèn cho học sinh ý thức mạnh dạn và kết quả học tập của học sinh được nâng lên. Các giờ học trong năm nay của trường tôi như các giờ “hội giảng, thao giảng”.

     3. Quy trình kiểm nghiệm lại sáng kiến kinh nghiệm.

     Tăng cường phát huy kết quả đạt được từ năm học trước, chúng tôi đã đề ra kế hoạch của năm học này và đạt được kết quả như sau:

     Tổng kết việc sử dụng ĐDDH, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018-2019.

STT

Tổ

Số tiết sử dụng ĐDDH

ĐDDH so với cùng kì năm trước

Số tiết ứng dụng CNTT

Ứng dụng CNTT so với cùng kì năm trước

Nhận xét

1

Khoa học

Xã hội

1380

1200

510

415

So với cùng kì năm học số tiết sử dụng ĐDDH tăng lên 180 tiết, số tiết ứng dụng CNTT tăng lên 95 tiết

2

Khoa học

Tự nhiên

2218

2016

345

280

So với cùng kì năm học số tiết sử dụng ĐDDH tăng lên 202 tiết, số tiết ứng dụng CNTT tăng lên 65 tiết

- Việc sắp xếp và bảo quản ĐDDH  đã đi vào nề nếp, đồng thời tạo cho người quản lí dễ quan sát, kiểm tra và bảo quản, từ đó hạn chế lớn sự hư hỏng và mất mát đồ dùng, thiết bị.

- Với 2 phòng là: phòng Ngoại ngữ và phòng Tin học được trang bị hơn 80 máy phục vụ cho việc day của giáo viên và việc học của học sinh. Các máy đều được đánh số và bảo dưỡng định kì từ đó hạn chế được việc hỏng máy và dễ quản lí máy hơn. Các phòng máy được giáo viên sử dụng thường xuyên.

Với những kết quả đã đạt được ở trên tôi tin rằng những giải pháp chúng tôi đề ra thực sự mang lại hiệu quả cao trong quá trình sử dụng và bảo quản ĐDDH, trang thiết bị của nhà trường. Từ đó nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Cụ thể: nhờ cơ sở vật chất khang trang, thiết bị ngày càng phong phú đáp ứng được nhu cầu dạy và học của giáo viên, những năm qua số học sinh giỏi của trường đều tăng lên, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp và đỗ vào Trung học phổ thông cao.