Trường TC Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Trường TC Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Trường Trung cấp Đông Đô ( TC Công nghệ & QT Đông Đô) được thành lập theo quyết định số 7504/QĐ-UB ngày 04/11/2002 của UBND thành phố Hà Nội.

             - Địa điểm của trường:

+ Trụ sở chính: Nam Hồng – Đông Anh – Hà Nội

+ Cơ sở 2:  6 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 

- Cơ cấu nhà trường

 * Ban giám hiệu:

Hiệu trưởng: Trương Văn Diện

Chuyên môn:Thạc sĩ kinh tế

Điện thoại: 0913.572.174

Email: dientvdongdo@gmail.com

Facebook: Diện Trương Văn

***

Phó hiệu trưởng:  Hoàng Đỗ Thanh Tùng

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ CNTT

(Quản lý cơ sở 2 của nhà trường)

***

Phó hiệu trưởng : Nguyễn Tiến Trình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ PP dạy học

Email: trinhntdongdo@gmail.com

Điện thoại: 0983.689.954

Facebook cá nhân: Trình Nguyễn

 

 

***

* Phụ trách các phòng, ban:

Trưởng phòng Đào tạo: Trần Trung Thông

Chuyên môn: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0383.272.139

Email: thongttdongdo@gmail.com

Facebook: Trần Trung Thông

 

***

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp: Cô Nguyễn Thị Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 0978.763.828

Email: hoantdongdo@gmail.com

Facebook: Hòa Thị Nguyễn