Câu 1: Phân tích các nhu cầu của trẻ sơ sinh từ 0 tháng tuổi?

Câu 2: Tại sao nói vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo?

Câu 3: Môi trường văn hóa  xã hội có ảnh hưởng như thế nào tới sự hình thành phát triển tâm lý trẻ em?

Câu 4: Phân tích nguyện vọng độc lập và sự khủng hoảng  của trẻ lên 3. Đưa ra những biện pháp để khắc phục sự khủng hoảng này?