LỊCH THI CHỨNG CHỈ THÁNG 10 - 2017

- Chứng chỉ các ngành:

+ Hành chính văn thư

+ Thư viện - thiết bị trường học

+ Văn thư - lưu trữ

+ Kỹ thuật chế biến món ăn

- Địa điểm: Trụ sở chính trường Trung cấp Đông Đô tại Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

- Thời gian: 8h sáng ngày 01/10/2017

- Hình thức thi: Viết

- Liên hệ: Phòng Đào tạo trường Trung cấp Đông Đô

- Kinh phí: 2.500.000đ/chứng chỉ

Điện thoại: 024.2926.553 - 0977.209.294  (Cô Hằng)