Lịch thi

Ngày 2/04/2016: 

+ Sáng: Lý thuyết tổng hợp

+ Chiều: Thực hành chuyên ngành

Ngày 3/04/2016

+ Sáng: Chính trị

Lưu ý:

- Học viên có mặt lúc 7h30 với buổi sáng và 13h với buổi chiều

- Học viên mang CMT hoặc thẻ SV để dự thi

- Học viên chỉ được thi khi đã hoàn thiện chương trình đào tạo và các khoản lệ phí theo quy định