Thư viện trường học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh, sinh viên. Đối với bạn đọc là giáo viên, Thư viện là kho tàng lưu giữ những kiến thức bổ ích được lưu trữ qua từng thời gian, đồng thời cung cấp, bổ sung và cập nhật khối lượng thông tin làm cho nội dung bài giảng ngày càng phong phú, giáo viên có thể tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau để làm giàu vốn kiến thức của mình, truyền tải đến học sinh, sinh viên lượng kiến thức tốt nhất. Đối với bạn đọc là học sinh, sinh viên, Thư viện đóng vai trò gián tiếp, xây dựng thói quen tự học, tự bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học. Mặt khác, thư viện giúp bạn đọc tạo dựng được tính chủ động và hình thành hướng phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập của mình.

Vì vậy, cán bộ phụ trách thư viện thiết bị trường học có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, hỗ trợ dụng cụ phục vụ việc dạy và học của giáo viên và học sinh

Khóa học Thư viện thiết bị trường học cũng cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng để:  Nắm vững nghiệp vụ, chuyên môn thư viện nguồn tài liệu, hiểu các kỹ thuật CD – ROM, Internet, các chương trình phần mền cho trường học và thư viện…để tham gia vào việc mua sắm, trang bị các trang thiết bị cho thư viện, cũng như cho nhà trường. Hướng dẫn cán bộ cập nhật các kiến thức, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị mới để hướng dẫn lại cho học sinh, sinh viện và giáo viên.