Khóa học trung cấp Hành chính văn thư sẽ cung cấp cho học viên:

* Về kiến thức:

+ Nêu được khái niệm, các loại văn bản và thể thức văn bản quản lí nhà nước;
+ Trình bày được quy trình nghiệp vụ quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi;
+ Trình bày được các qui định về quản lý và sử dụng con dấu;
+ Nêu được phương pháp lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;
+ Nêu được phương pháp lập tập lưu và giao nộp các tập lưu vào lưu trữ cơ quan;
+ Trình bày được kiến thức cơ bản về tin học văn phòng;
+ Vận dụng linh hoạt tin học vào công tác văn thư;
+ Biết về nghiệp vụ lưu trữ.

* Về kỹ năng:

+ Soạn thảo được một số văn bản hành chính (nội dung không phức tạp);
+ Thực hiện tương đối thành thạo các thao tác nghiệp vụ trong quy trình quản lý văn bản đến như: tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, bóc bì, đóng dấu đến, ghi số, ngày đến, đăng ký văn bản bằng máy vi tính và bằng sổ, sao văn bản, chuyển giao văn bản đến;
+ Thực hiện tương đối thành thạo các thao tác nghiệp vụ trong quy trình quản lý văn bản đi như: kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản; đóng dấu, đăng ký văn bản bằng máy vi tính và bằng sổ, làm các thủ tục phát hành văn bản đi;
+ Lập được các tập lưu văn bản;
+ Lập được hồ sơ;
+ Làm được thủ tục và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;
+ Sử dụng được một số phần mềm tin học trong công tác văn thư;
+ Kỹ thuật đánh máy văn bản đạt tốc độ 100 đập/phút;
+ Sử dụng được các trang thiết bị chuyên ngành;
+ Viết giấy giới thiệu, đi đường, phong bì, bìa hồ sơ và các thông tin trong sổ đăng ký văn bản đến, đi rõ ràng, chính xác.


* Thời gian hoàn thành khóa học:

- 10 tháng: Dành cho học viên đã có bằng trung cấp, trung cấp nghề trở lên

- 20 tháng: Dành cho học viên có bằng THPT hoặc tương đương

- 23 tháng: Dành cho học viên học hết lớp 12 nhưng chưa có bằng

- 26 tháng: Dành cho học viên học hết lớp 10

- 30 tháng: Dành cho học viên có bằng THCS