- Thời gian ôn thi: duy nhất 01 ngày Thứ Bẩy 07/05/2016 (ko phải ngày CN như dự kiến lúc đầu).
- Địa điểm ôn thi: tại Trường TC Đông Đô- Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
- Môn ôn tập đồng thời là môn thi tốt nghiệp"
1. Chính trị
2. Lý thuyết nghề nghiệp:
2.1.Giáo dục học mầm non
2.2. Tâm lý trẻ em
3. Môn Chuyên ngành
3.1. PP phát triển Ngôn ngữ
3.2. PP Làm quen với Toán