SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

TRƯỜNG TC CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 47/TBTS- ĐĐ                                                                   Hà Nội, ngày  08  tháng 08  năm 2023

  

TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

 

Nghề đào tạo

Thời gian đào tạo

Nghề đào tạo

Thời gian đào tạo

1. Kế toán tổng hợp

2 tháng

8. Thông tin – Thư viện

2 tháng

2. Lưu trữ

1 tháng

9. Thư viện

1 tháng

3. Nấu ăn

1-2 tháng

10. Thư viện – Thiết bị trường học

2 tháng

4. Pha chế đồ uống

1-2 tháng

11. Tin học văn phòng

1-2 tháng

5. Quản lý thiết bị trường học

1 tháng

12. Văn thư - lưu trữ

1-2 tháng

6. Quản lý và kinh doanh nhà hàng

2 tháng

13. Văn thư hành chính

1-2 tháng

7. Quản trị văn phòng

2 tháng

 

 

1. Nghề đào tạo

 

2. Lệ phí toàn khóa: 2.500.000đ/1 tháng; 3.500.000đ/2 tháng (không phát sinh thêm bất kỳ kinh phí nào khác).

3. Hồ sơ gồm:

- Phiếu học viên (theo mẫu)

- Đơn đăng ký (theo mẫu)

- Căn cước công dân (công chứng)/Giấy khai sinh (bản sao)

- 3 ảnh (cỡ 3x4).

4. Liên hệ nộp hồ sơ:  Trường TC Công nghệ và Quản trị Đông Đô: Số 5, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội.

    CHỦ TỊCH HĐTS

            (Đã ký)

 

 

ThS. Trương Văn Diện

 

*) ĐT tư vấn tuyển sinh: (024) 6681.2438 – 0383.272.139 (Thầy Thông)