Tuyển sinh Trung cấp sư phạm Mầm non

* Đối tượng

- Hệ 10 tháng:

Dành cho học viên có bằng trung cấp, trung cấp nghề trở lên

-Hệ 20 tháng:

Dành cho học viên có bằng THPT hoặc tương đương

* Thời gian học: Học viên học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần

* Trường cấp bằng: Đại học thủ đô, Trung cấp tổng hợp Hà Nội, Trung cấp tổng hợp Đông Đô