Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh lớp trung cấp Thư viện - thiết bị trường học, chứng chỉ thư viện trường học, chứng chỉ thiết bị trường học.

* Trường cấp bằng: Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

* Hệ trung cấp Thư viện - thiết bị trường học

- Thời gian đào tạo:

+ Học viên có bằng Trung cấp, trung cấp nghề trở lên: Hệ 10 tháng

+ Học viên có bằng THPT: Hệ 15 tháng

+ Học viên có bằng THCS: Hệ 20 tháng

- Chương trình học:

+ Thư viện học đại cương

+ Hệ thống mục lục

+ Tin học hóa hoạt động thư viện

+ Quản trị thư viện

+ Mô tả tải liệu

+ Phân loại tài liệu

+ Thiết bị dạy học môn Toán - Lý - Hóa

+ Thiết bị dạy học môn Văn - Sử - Địa

+ Thiết bị dạy học môn Hóa - Sinh

+ Thiết bị dùng chung

+ Thiết bị dạy học ở trường tiểu học

* Hệ Chứng chỉ thư viện trường học, thiết bị trường học

- Thời gian đào tạo: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng...


* Thời gian học Thứ 7, chủ nhật, ngoài giờ hành chính

 

* Liên hệ: Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Điện thoại: 0246.2926.553 - 0977.209.294

Email: hanghtdongdo@gmail.com

Đăng ký học trực tuyến tại ĐÂY

Facebook hỗ trợ tuyển sinh: Trung cấp Đông Đô