Trung cấp Văn thư - lưu trữ chính quy chọn thời gian học

Trường Trung cấp Đông Đô liên tục tuyển sinh lớp VĂN THƯ - LƯU TRỮ chính quy, học cấp tốc lấy bằng nhanh và được chọn thời gian học.

Học trung cấp văn thư lưu trữ buổi tối

+ Học trung cấp văn thư lưu trữ lấy bằng nhanh

CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Đối với các sinh viên học ngành Văn thư - lưu trữ, cơ hội việc làm cho người học rất rộng mở:

- Làm việc ở khu vực hoặc bộ phận văn phòng của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp.

- Những người tổ chức, điều hành các nhân viên trong khu vực hoặc bộ phận văn phòng

- Thư kí văn phòng, là trợ lí hành chính cho các cấp lãnh đạo và quản lí

- Những người phụ trách, quản lí công tác Văn thư - lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp

- Cán bộ/ nhân viên Văn thư – lưu trữ chuyên trách trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp

Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo

Sinh viên được trang bị các kỹ năng cơ bản trong công tác văn thư - lưu trữ:

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ hiện hành

- Kỹ năng quản lý, tra tìm hồ sơ, tài liệu.

- Kỹ năng tổ chức chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư lưu trữ;

- Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng của người thư ký văn phòng, quản trị văn phòng, tin học văn phòng và những kiến thức về văn hoá công sở…

Đặc biệt, nhà trường tập trung trang bị các kĩ năng mềm cho sinh viên, nhằm hỗ trợ sinh viên thích ứng với công việc tại các môi trường làm việc khác nhau và dễ dàng xin việc sau khi ra trường. Các kỹ năng mềm được đào tạo như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tham mưu, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng tổ chức sự kiện, kĩ năng thu thập và xử lí thông tin, kỹ năng hỗ trợ công tác lãnh đạo…